Registracija

Upute za preuzimanje sportskih profila

Kako preuzeti profil kluba?

 1. U korisničkom sučelju odabrati MOJI PROFILI.

 2. Kliknuti PREUZMI PROFIL, odabrati preuzmi profil KLUBA.

 3. Ispuniti priloženi obrazac.

 4. Kliknuti PREUZMI.


Opis polja u obrascu za preuzimanje kluba:

KLUB

 • Upišite ime kluba. Ako je klub u bazi, upisom nekoliko slova ili riječi tražilica izbacuje profil kluba s punim nazivom, treba ga samo odabrati, odnosno kliknuti na njega.

OIB KLUBA

 • Upišite točan OIB kluba.

VAŠE IME I PREZIME

 • Upišite Vaše ime i prezime.

VAŠ OIB

 • Upišite Vaš OIB.

E-MAIL

 • Upišite svojm e-mail kojim ste se registrirali u Sportilus servis


TELEFON

 • Upišite Vaš telefonski broj.


Kako preuzeti profil trenera?

 1. U korisničkom sučelju odabrati MOJI PROFILI.

 2. Kliknuti PREUZMI PROFIL, odabrati preuzmi profil TRENERA.

 3. Ispuniti priloženi obrazac.

 4. Kliknuti PREUZMI.


Opis polja u obrascu za preuzimanje trenera:

PROFIL TRENERA

 • Upišite ime trenera. Ako je trener u bazi, upisom nekoliko slova ili riječi tražilica izbacuje profil trenera s punim nazivom, treba ga samo odabrati, odnosno kliknuti na njega.

VAŠE IME I PREZIME

 • Upišite Vaše ime i prezime.

VAŠ OIB

 • Upišite Vaš OIB.

E-MAIL

 • Upišite svoj e-mail kojim ste se registrirali u Sportilus servis.

TELEFON

 • Upišite Vaš telefonski broj.


Kako preuzeti profil sportaša?

 1. U korisničkom sučelju odabrati MOJI PROFILI.

 2. Kliknuti PREUZMI PROFIL, odabrati preuzmi profil SPORTAŠA.

 3. Ispuniti priloženi obrazac.

 4. Kliknuti PREUZMI.


Opis polja u obrascu za preuzimanje sportaša:

PROFIL SPORTAŠA

 • Upišite ime spotaša. Ako je spotaš u bazi, upisom nekoliko slova ili riječi tražilica izbacuje profil portaša s punim nazivom, treba ga samo odabrati, odnosno kliknuti na njega.

VAŠE IME I PREZIME

 • Upišite Vaše ime i prezime.

VAŠ OIB

 • Upišite Vaš OIB.

E-MAIL

 • Upišite svoj e-mail kojim ste se registrirali u Sportilus servis.

TELEFON

 • Upišite Vaš telefonski broj.


Kako preuzeti profil stadiona/objekta?

 1. U korisničkom sučelju odabrati MOJI PROFILI.

 2. Kliknuti PREUZMI PROFIL, odabrati preuzmi profil STADIONA/OBJEKTA.

 3. Ispuniti priloženi obrazac.

 4. Kliknuti PREUZMI.


Opis polja u obrascu za preuzimanje stadiona/objekta:

SPORTSKI OBJEKAT

 • Upišite ime stadiona/objekta. Ako je objekat u bazi, upisom nekoliko slova ili riječi tražilica izbacuje profil objekta s punim nazivom, treba ga samo odabrati, odnosno kliknuti na njega.

VAŠE IME I PREZIME

 • Upišite Vaše ime i prezime.

VAŠ OIB

 • Upišite Vaš OIB.

E-MAIL

 • Upišite svoj e-mail kojim ste se registrirali u Sportilus servis.

TELEFON

 • Upišite Vaš telefonski broj.


Partneri

Sljedeće najave