Registracija
Tra
14

19. Međunarodno otvoreno prvenstvo Karlovca - djevojčice 2008.

MINI RUKOMET
SUPER MINI RUKOMET

SudioniciRK Š.R.KARLOVAC 1PŠR CRIKVENICA
RŠD BJELOVARŽRK MALI LOŠINJ 2ŽRK VALPOVKA 1ŽRK RUDAR LABINŽRK NOVSKAŽRK MALI LOŠINJ 1RK LOKOMOTIVA 1ŽRK VINODOL
ŽRK UMAG
ŽRK 1 2 3 VIROVITICA 1ŽRK PETRIJEVCIŽRK BUJE ŽRK IVANČICE IVANSKARK ŠR KARLOVAC 2ŽRK ĐURĐEVACŽRK 1 2 3 VIROVITICA 2ŽRK OGULIN
ŽRK UDARNIKŽRK VALPOVKA 2RK GOSPIĆŽRK LIPA PAKRACŽRK DRENAK SLUNJ
ŽRK SAMOBOR
RK LOKOMOTIVA 2ŽRK SISAKŽRK OSIJEK
ŽRK IVANIĆ
ŽRK COLAPIS OZALJŽRK BISTRA
ŽRK KRAJNA CAZIN (BiH) ŽRK COLAPIS OZALJ ŽRK KRAJNA CAZIN (BiH) ŽRK MALI LOŠINJ 1 ŽRK LIPA PAKRACŽRK BUJE

Nedjelja, 14.04.2019 08:00 Početak

Nedjelja, 14.04.2019 19:00 Završetak

Raspored turnira - Mini rukomet

Početak Utakmica Rezultat Teren Faza natjecanja
14.04. 09:00 ŽRK VALPOVKA 1 ŽRK RUDAR LABIN 9-9 GRABRIK 3 GRUPA C
14.04. 09:00 RK Š.R.KARLOVAC 1 PŠR CRIKVENICA 11-3 GRABRIK 1 GRUPA A
14.04. 09:00 RŠD BJELOVAR ŽRK MALI LOŠINJ 2 9-2 GRABRIK 2 GRUPA B
14.04. 09:12 ŽRK NOVSKA ŽRK MALI LOŠINJ 1 9-8 GRABRIK 1 GRUPA D
14.04. 09:12 RK LOKOMOTIVA 1 ŽRK VINODOL 8-9 GRABRIK 2 GRUPA E
14.04. 09:12 ŽRK UMAG ŽRK 1 2 3 VIROVITICA 1 9-3 GRABRIK 3 GRUPA F
14.04. 09:24 ŽRK PETRIJEVCI ŽRK BUJE 3-6 GRABRIK 3 GRUPA A
14.04. 09:24 ŽRK IVANČICE IVANSKA RK ŠR KARLOVAC 2 9-14 GRABRIK 1 GRUPA G
14.04. 09:24 ŽRK ĐURĐEVAC ŽRK 1 2 3 VIROVITICA 2 14-6 GRABRIK 2 GRUPA H
14.04. 09:36 ŽRK OGULIN ŽRK UDARNIK 11-3 GRABRIK 2 GRUPA C
14.04. 09:36 ŽRK VALPOVKA 2 RK GOSPIĆ 2-11 GRABRIK 3 GRUPA D
14.04. 09:36 ŽRK LIPA PAKRAC ŽRK DRENAK SLUNJ 8-7 GRABRIK 1 GRUPA B
14.04. 09:48 ŽRK SAMOBOR RK LOKOMOTIVA 2 8-9 GRABRIK 2 GRUPA F
14.04. 09:48 ŽRK SISAK ŽRK OSIJEK 9-9 GRABRIK 3 GRUPA G
14.04. 09:48 ŽRK IVANIĆ ŽRK COLAPIS OZALJ 6-9 GRABRIK 1 GRUPA E
14.04. 10:00 ŽRK BISTRA ŽRK KRAJNA CAZIN (BiH) 5-6 GRABRIK 1 GRUPA H
14.04. 10:00 ŽRK PETRIJEVCI PŠR CRIKVENICA 9-7 GRABRIK 2 GRUPA A
14.04. 10:00 ŽRK LIPA PAKRAC ŽRK MALI LOŠINJ 2 8-1 GRABRIK 3 GRUPA B
14.04. 10:12 ŽRK IVANIĆ ŽRK VINODOL 7-11 GRABRIK 3 GRUPA E
14.04. 10:12 ŽRK OGULIN ŽRK RUDAR LABIN 6-4 GRABRIK 1 GRUPA C
14.04. 10:12 ŽRK VALPOVKA 2 ŽRK MALI LOŠINJ 1 2-18 GRABRIK 2 GRUPA D
14.04. 10:24 ŽRK SISAK RK ŠR KARLOVAC 2 7-2 GRABRIK 2 GRUPA G
14.04. 10:24 ŽRK BISTRA ŽRK 1 2 3 VIROVITICA 2 11-8 GRABRIK 3 GRUPA H
14.04. 10:24 ŽRK SAMOBOR ŽRK 1 2 3 VIROVITICA 1 10-6 GRABRIK 1 GRUPA F
14.04. 10:36 ŽRK BUJE RK Š.R.KARLOVAC 1 9-14 GRABRIK 1 GRUPA A
14.04. 10:36 ŽRK DRENAK SLUNJ RŠD BJELOVAR 7-10 GRABRIK 2 GRUPA B
14.04. 10:36 ŽRK UDARNIK ŽRK VALPOVKA 1 8-9 GRABRIK 3 GRUPA C
14.04. 10:48 RK GOSPIĆ ŽRK NOVSKA 7-11 GRABRIK 1 GRUPA D
14.04. 10:48 ŽRK COLAPIS OZALJ RK LOKOMOTIVA 1 7-9 GRABRIK 2 GRUPA E
14.04. 10:48 RK LOKOMOTIVA 2 ŽRK UMAG 10-6 GRABRIK 3 GRUPA F
14.04. 11:00 ŽRK KRAJNA CAZIN (BiH) ŽRK ĐURĐEVAC 5-13 GRABRIK 2 GRUPA H
14.04. 11:00 ŽRK BUJE PŠR CRIKVENICA 9-7 GRABRIK 3 GRUPA A
14.04. 11:00 ŽRK OSIJEK ŽRK IVANČICE IVANSKA 12-9 GRABRIK 1 GRUPA G
14.04. 11:12 ŽRK UDARNIK ŽRK RUDAR LABIN 5-5 GRABRIK 2 GRUPA C
14.04. 11:12 RK GOSPIĆ ŽRK MALI LOŠINJ 1 3-7 GRABRIK 3 GRUPA D
14.04. 11:12 ŽRK DRENAK SLUNJ ŽRK MALI LOŠINJ 2 12-1 GRABRIK 1 GRUPA B
14.04. 11:24 ŽRK OSIJEK RK ŠR KARLOVAC 2 13-11 GRABRIK 3 GRUPA G
14.04. 11:24 ŽRK COLAPIS OZALJ ŽRK VINODOL 7-11 GRABRIK 1 GRUPA E
14.04. 11:24 RK LOKOMOTIVA 2 ŽRK 1 2 3 VIROVITICA 1 12-4 GRABRIK 2 GRUPA F
14.04. 11:36 ŽRK KRAJNA CAZIN (BiH) ŽRK 1 2 3 VIROVITICA 2 13-6 GRABRIK 1 GRUPA H
14.04. 11:36 RK Š.R.KARLOVAC 1 ŽRK PETRIJEVCI 22-3 GRABRIK 2 GRUPA A
14.04. 11:36 RŠD BJELOVAR ŽRK LIPA PAKRAC 7-5 GRABRIK 3 GRUPA B
14.04. 11:48 RK LOKOMOTIVA 1 ŽRK IVANIĆ 7-9 GRABRIK 3 GRUPA E
14.04. 11:48 ŽRK VALPOVKA 1 ŽRK OGULIN 7-10 GRABRIK 1 GRUPA C
14.04. 11:48 ŽRK NOVSKA ŽRK VALPOVKA 2 19-1 GRABRIK 2 GRUPA D
14.04. 12:00 ŽRK UMAG ŽRK SAMOBOR 14-6 GRABRIK 1 GRUPA F
14.04. 12:00 ŽRK IVANČICE IVANSKA ŽRK SISAK 7-11 GRABRIK 2 GRUPA G
14.04. 12:00 ŽRK ĐURĐEVAC ŽRK BISTRA 8-6 GRABRIK 3 GRUPA H
14.04. 14:30 ŽRK RUDAR LABIN /C3 ŽRK 1 2 3 VIROVITICA 1 /F4 3-5 GRABRIK 3 MF 1/8 C
14.04. 14:30 ŽRK PETRIJEVCI /A3 ŽRK 1 2 3 VIROVITICA 2 /H4 0-5 GRABRIK 1 MF 1/8 A
14.04. 14:30 ŽRK DRENAK SLUNJ /B3 ŽRK IVANČICE IVANSKA /G4 7-5 GRABRIK 2 MF 1/8 B
14.04. 14:42 ŽRK COLAPIS OZALJ /E3 ŽRK VALPOVKA 2 /D4 10-1 GRABRIK 2 MF 1/8 E
14.04. 14:42 ŽRK SAMOBOR /F3 ŽRK UDARNIK /C4 10-5 GRABRIK 3 MF 1/8 F
14.04. 14:42 RK GOSPIĆ /D3 ŽRK IVANIĆ /E4 8-10 GRABRIK 1 MF 1/8 D
14.04. 14:53 RK ŠR KARLOVAC 2 /G3 ŽRK MALI LOŠINJ 2 /B4 15-3 GRABRIK 1 MF 1/8 H
14.04. 14:54 RK Š.R.KARLOVAC 1 /A1 ŽRK KRAJNA CAZIN (BiH) /H2 16-3 GRABRIK 3 VF 1/8 A
14.04. 14:54 ŽRK BISTRA /H3 PŠR CRIKVENICA /A4 8-10 GRABRIK 2 MF 1/8 G
14.04. 15:06 RŠD BJELOVAR /B1 ŽRK OSIJEK /G2 6-10 GRABRIK 1 VF 1/8 B
14.04. 15:06 ŽRK OGULIN /C1 ŽRK UMAG /F2 4-6 GRABRIK 2 VF 1/8 C
14.04. 15:06 ŽRK NOVSKA /D1 RK LOKOMOTIVA 1 /E2 10-9 GRABRIK 3 VF 1/8 D
14.04. 15:18 ŽRK VINODOL /E1 ŽRK MALI LOŠINJ 1 /D2 19-20 GRABRIK 1 VF 1/8 E
14.04. 15:18 RK LOKOMOTIVA 2 /F1 ŽRK VALPOVKA 1 /C2 11-5 GRABRIK 2 VF 1/8 F
14.04. 15:18 ŽRK SISAK /G1 ŽRK LIPA PAKRAC /B2 12-7 GRABRIK 3 VF 1/8 G
14.04. 15:30 ŽRK 1 2 3 VIROVITICA 1 /POB(MF 1/8 C) ŽRK IVANIĆ /POB(MF 1/8 D) 11-6 GRABRIK 3 MF 1/4 B
14.04. 15:30 ŽRK ĐURĐEVAC /H1 ŽRK BUJE /A2 13-10 GRABRIK 1 VF 1/8 H
14.04. 15:30 ŽRK 1 2 3 VIROVITICA 2 /POB(MF 1/8 A) ŽRK DRENAK SLUNJ /POB(MF 1/8 B) 9-7 GRABRIK 2 MF 1/4 A
14.04. 15:42 RK Š.R.KARLOVAC 1 /POB(VF 1/8 A) ŽRK OSIJEK /POB(VF 1/8 B) 23-10 GRABRIK 3 VF 1/4 A
14.04. 15:42 ŽRK COLAPIS OZALJ /POB(MF 1/8 E) ŽRK SAMOBOR /POB(MF 1/8 F) 6-18 GRABRIK 1 MF 1/4 C
14.04. 15:42 RK ŠR KARLOVAC 2 /POB(MF 1/8 G) PŠR CRIKVENICA /POB(MF 1/8 H) 8-7 GRABRIK 2 MF 1/4 D
14.04. 15:54 ŽRK UMAG /POB(VF 1/8 C) ŽRK NOVSKA /POB(VF 1/8 D) 7-15 GRABRIK 1 VF 1/4 B
14.04. 15:54 ŽRK MALI LOŠINJ 1 /POB(VF 1/8 E) RK LOKOMOTIVA 2 /POB(VF 1/8 F) 6-8 GRABRIK 2 VF 1/4 C
14.04. 15:54 ŽRK SISAK /POB(VF 1/8 G) ŽRK ĐURĐEVAC /POB(VF 1/8 H) 4-13 GRABRIK 3 VF 1/4 D
14.04. 16:06 ŽRK 1 2 3 VIROVITICA 2 /POB(MF 1/4 A) ŽRK 1 2 3 VIROVITICA 1 /POB(MF 1/4 B) 6-8 GRABRIK 1 MF 1/2 A
14.04. 16:06 ŽRK SAMOBOR /POB(MF 1/4 C) RK ŠR KARLOVAC 2 /POB(MF 1/4 D) 11-7 GRABRIK 2 MF 1/2 B
14.04. 16:18 RK Š.R.KARLOVAC 1 /POB(VF 1/4 A) ŽRK NOVSKA /POB(VF 1/4 B) 12-4 GRABRIK 3 VF 1/2 A
14.04. 16:18 RK LOKOMOTIVA 2 /POB(VF 1/4 C) ŽRK ĐURĐEVAC /POB(VF 1/4 D) 10-12 GRABRIK 1 VF 1/2 B
14.04. 17:13 ŽRK 1 2 3 VIROVITICA 2 /POR(MF 1/2 A ) RK ŠR KARLOVAC 2 /POR(MF 1/2 B ) 6-11 RAKOVAC 2 MF 3 MJESTO
14.04. 17:28 ŽRK NOVSKA /POR(VF 1/2 A ) RK LOKOMOTIVA 2 /POR(VF 1/2 A ) 6-13 RAKOVAC 2 VF 3 MJESTO
14.04. 17:43 ŽRK 1 2 3 VIROVITICA 1 /POB(MF 1/2 ) ŽRK SAMOBOR /POB(MF 1/2 ) 8-10 RAKOVAC MF FINALE
14.04. 17:58 ŽRK ĐURĐEVAC /POB(VF 1/2 ) RK Š.R.KARLOVAC 1 /POB(VF 1/2 ) 8-12 RAKOVAC VF FINALE

Poredak - Mini rukomet

# Klub O P N I + - +/- Bod Forma
1 RK Š.R.KARLOVAC 1 3 3 0 0 47 15 32 6 P P P
2 ŽRK BUJE 3 2 0 1 24 24 0 4 P I P
3 ŽRK PETRIJEVCI 3 1 0 2 15 35 -20 2 I P I
4 PŠR CRIKVENICA 3 0 0 3 17 29 -12 0 I I I
1 RŠD BJELOVAR 3 3 0 0 26 14 12 6 P P P
2 ŽRK LIPA PAKRAC 3 2 0 1 21 15 6 4 P P I
3 ŽRK DRENAK SLUNJ 3 1 0 2 26 19 7 2 I I P
4 ŽRK MALI LOŠINJ 2 3 0 0 3 4 29 -25 0 I I I
1 ŽRK OGULIN 3 3 0 0 27 14 13 6 P P P
2 ŽRK VALPOVKA 1 3 1 1 1 25 27 -2 3 N P I
3 ŽRK RUDAR LABIN 3 0 2 1 18 20 -2 2 N I N
4 ŽRK UDARNIK 3 0 1 2 16 25 -9 1 I I N
1 ŽRK NOVSKA 3 3 0 0 39 16 23 6 P P P
2 ŽRK MALI LOŠINJ 1 3 2 0 1 33 14 19 4 I P P
3 RK GOSPIĆ 3 1 0 2 21 20 1 2 P I I
4 ŽRK VALPOVKA 2 3 0 0 3 5 48 -43 0 I I I
1 ŽRK VINODOL 3 3 0 0 31 22 9 6 P P P
2 RK LOKOMOTIVA 1 3 1 0 2 24 25 -1 2 I P I
3 ŽRK COLAPIS OZALJ 3 1 0 2 23 26 -3 2 P I I
4 ŽRK IVANIĆ 3 1 0 2 22 27 -5 2 I I P
1 RK LOKOMOTIVA 2 3 3 0 0 31 18 13 6 P P P
2 ŽRK UMAG 3 2 0 1 29 19 10 4 P I P
3 ŽRK SAMOBOR 3 1 0 2 24 29 -5 2 I P I
4 ŽRK 1 2 3 VIROVITICA 1 3 0 0 3 13 31 -18 0 I I I
1 ŽRK SISAK 3 2 1 0 27 18 9 5 N P P
2 ŽRK OSIJEK 3 2 1 0 34 29 5 5 N P P
3 RK ŠR KARLOVAC 2 3 1 0 2 27 29 -2 2 P I I
4 ŽRK IVANČICE IVANSKA 3 0 0 3 25 37 -12 0 I I I
1 ŽRK ĐURĐEVAC 3 3 0 0 35 17 18 6 P P P
2 ŽRK KRAJNA CAZIN (BiH) 3 2 0 1 24 24 0 4 P I P
3 ŽRK BISTRA 3 1 0 2 22 22 0 2 I P I
4 ŽRK 1 2 3 VIROVITICA 2 3 0 0 3 20 38 -18 0 I I I

19. Međunarodno otvoreno prvenstvo Karlovca - djevojčice 2008.


REZULTATI NA NAVEDENIM POVEZNICAMA:
Rezultati dječaci 2008 godište

Rezultati dječaci 2010 godište

Sljedeće najave