Registracija
Tra
08

18. Međunarodno otvoreno prvenstvo Karlovca u super mini rukometu za dječake

SUPER MINI RUKOMET

SudioniciRK Š.R.KARLOVAC 1RK ZAGORICARK DUBRAVA
RK BJELOVAR 2RK RK DRENAK SLUNJRK PETRINJA
RK UMAG
PŠR CRIKVENICA
RK DARUVAR
RK TRSAT
RŠ VUČIĆI 1RK GOSPIĆRK KAŠTELA 2RK Š.R.KARLOVAC 3GRK VARAŽDIN
RK TROGIR 1
RK BUJE 53HRK HRVAT.DRAGOVOLJAC 3MRK ČAKOVEC 2
RK RK POREČ 1MRK ČAKOVECRK OGULIN 2RK RUDAR RUDE 1RK BJELOVAR 1RŠ VUČIĆI 2RK 28 APRILRK VRBOVSKO
RK Š.R. KARLOVAC 6RK PPD ZAGREB
RK POREČ 2
RK CRIKVENICARK ZG DUBRAVARK ROVINJRK Š.R.KARLOVAC 2RK NEXE NAŠICERK SESVETE 1RK ČAVLIRK MLADI RUDAR LABINRK OSIJEK
HRK GORICA
MRD DOBOVA (SLO)RK VALPOVKARK POLETHRK HRVAT.DRAGOVOLJAC 1RK VIRO VIROVITICA 2
RK NOVIGRAD 2RK.Š.R. KARLOVAC 4HRK HRVAT.DRAGOVOLJAC 2RK RUGVICARK OGULINRK SESVETE 2RK KRŠKO (SLO)RK RUDAR RUDE 2
RK SESVETE 3RK SLATINARK NOVIGRAD 1RK TROGIR 2
RK VIRO VIROVITICA 1RK JAMNICA PISAROVINARK KAŠTELA 1nema protivnika

Nedjelja, 08.04.2018 08:00 Početak

Nedjelja, 08.04.2018 20:00 Završetak

Raspored turnira - Super mini rukomet

Početak Utakmica Rezultat Teren Faza natjecanja
08.04. 09:00 RK Š.R.KARLOVAC 1 RK ZAGORICA 5-0 Rakovac 1 Grupa A
08.04. 09:00 RK DUBRAVA RK BJELOVAR 2 7-5 Rakovac 2 Grupa B
08.04. 09:00 RK RK DRENAK SLUNJ RK PETRINJA 4-9 Rakovac 3 Grupa C
08.04. 09:12 RK UMAG PŠR CRIKVENICA 7-9 Rakovac 1 Grupa D
08.04. 09:12 RK DARUVAR RK TRSAT 13-10 Dubovac 1 Grupa K
08.04. 09:12 RŠ VUČIĆI 1 RK GOSPIĆ 8-6 Dubovac 2 Grupa L
08.04. 09:12 RK KAŠTELA 2 RK Š.R.KARLOVAC 3 11-1 Dubovac 3 Grupa M
08.04. 09:12 GRK VARAŽDIN RK TROGIR 1 15-8 Rakovac 2 Grupa E
08.04. 09:12 RK BUJE 53 HRK HRVAT.DRAGOVOLJAC 3 3-11 Rakovac 3 Grupa F
08.04. 09:24 MRK ČAKOVEC 2 RK RK POREČ 1 4-11 Rakovac 1 Grupa G
08.04. 09:24 MRK ČAKOVEC RK OGULIN 2 7-1 Rakovac 2 Grupa H
08.04. 09:24 RK RUDAR RUDE 1 RK BJELOVAR 1 15-6 Rakovac 3 Grupa I
08.04. 09:24 RŠ VUČIĆI 2 RK 28 APRIL 7-7 Dubovac 1 Grupa N
08.04. 09:24 RK VRBOVSKO RK Š.R. KARLOVAC 6 0-5 Dubovac 2 Grupa O
08.04. 09:36 RK PPD ZAGREB RK POREČ 2 12-7 Rakovac 1 Grupa J
08.04. 09:36 RK CRIKVENICA RK ZG DUBRAVA 0-0 Rakovac 2 Grupa A
08.04. 09:36 RK ROVINJ RK Š.R.KARLOVAC 2 11-3 Rakovac 3 Grupa B
08.04. 09:36 RK NEXE NAŠICE RK SESVETE 1 9-10 Dubovac 3 Grupa K
08.04. 09:48 RK ČAVLI RK MLADI RUDAR LABIN 8-7 Rakovac 1 Grupa C
08.04. 09:48 RK OSIJEK HRK GORICA 14-3 Rakovac 2 Grupa D
08.04. 09:48 MRD DOBOVA (SLO) RK VALPOVKA 12-3 Rakovac 3 Grupa E
08.04. 09:48 RK POLET HRK HRVAT.DRAGOVOLJAC 1 10-5 Dubovac 1 Grupa L
08.04. 09:48 RK VIRO VIROVITICA 2 RK NOVIGRAD 2 5-0 Dubovac 2 Grupa M
08.04. 09:48 RK.Š.R. KARLOVAC 4 HRK HRVAT.DRAGOVOLJAC 2 1-9 Dubovac 3 Grupa N
08.04. 10:00 RK RUGVICA RK OGULIN 6-2 Rakovac 1 Grupa F
08.04. 10:00 RK SESVETE 2 RK KRŠKO (SLO) 5-0 Rakovac 2 Grupa G
08.04. 10:00 RK RUDAR RUDE 2 RK SESVETE 3 11-4 Rakovac 3 Grupa H
08.04. 10:00 RK SLATINA RK NOVIGRAD 1 3-11 Dubovac 1 Grupa O
08.04. 10:12 RK TROGIR 2 RK VIRO VIROVITICA 1 10-7 Rakovac 1 Grupa I
08.04. 10:12 RK JAMNICA PISAROVINA RK KAŠTELA 1 19-1 Rakovac 2 Grupa J
08.04. 10:12 RK CRIKVENICA RK ZAGORICA 0-0 Rakovac 3 Grupa A
08.04. 10:12 RK NEXE NAŠICE RK TRSAT 10-5 Dubovac 2 Grupa K
08.04. 10:12 RK POLET RK GOSPIĆ 10-10 Dubovac 3 Grupa L
08.04. 10:24 RK SLATINA RK Š.R. KARLOVAC 6 11-4 Dubovac 3 Grupa O
08.04. 10:24 RK ROVINJ RK BJELOVAR 2 10-11 Rakovac 1 Grupa B
08.04. 10:24 RK ČAVLI RK PETRINJA 4-8 Rakovac 2 Grupa C
08.04. 10:24 RK OSIJEK PŠR CRIKVENICA 7-8 Rakovac 3 Grupa D
08.04. 10:24 RK VIRO VIROVITICA 2 RK Š.R.KARLOVAC 3 4-5 Dubovac 1 Grupa M
08.04. 10:24 RK.Š.R. KARLOVAC 4 RK 28 APRIL 1-6 Dubovac 2 Grupa N
08.04. 10:36 RK SESVETE 2 RK RK POREČ 1 10-14 Rakovac 3 Grupa G
08.04. 10:36 MRD DOBOVA (SLO) RK TROGIR 1 8-11 Rakovac 1 Grupa E
08.04. 10:36 RK RUGVICA HRK HRVAT.DRAGOVOLJAC 3 4-12 Rakovac 2 Grupa F
08.04. 10:48 RK NOVIGRAD 2 RK KAŠTELA 2 0-5 Dubovac 3 Grupa M
08.04. 10:48 RK RUDAR RUDE 2 RK OGULIN 2 6-3 Rakovac 1 Grupa H
08.04. 10:48 RK TROGIR 2 RK BJELOVAR 1 11-7 Rakovac 2 Grupa I
08.04. 10:48 RK JAMNICA PISAROVINA RK POREČ 2 17-4 Rakovac 3 Grupa J
08.04. 10:48 RK SESVETE 1 RK DARUVAR 12-8 Dubovac 1 Grupa K
08.04. 10:48 HRK HRVAT.DRAGOVOLJAC 1 RŠ VUČIĆI 1 3-16 Dubovac 2 Grupa L
08.04. 11:00 RK Š.R.KARLOVAC 2 RK DUBRAVA 2-5 Rakovac 2 Grupa B
08.04. 11:00 RK MLADI RUDAR LABIN RK RK DRENAK SLUNJ 10-7 Rakovac 3 Grupa C
08.04. 11:00 HRK HRVAT.DRAGOVOLJAC 2 RŠ VUČIĆI 2 8-8 Dubovac 1 Grupa N
08.04. 11:00 RK NOVIGRAD 1 RK VRBOVSKO 5-0 Dubovac 2 Grupa O
08.04. 11:00 RK ZG DUBRAVA RK Š.R.KARLOVAC 1 0-5 Rakovac 1 Grupa A
08.04. 11:12 RK OGULIN RK BUJE 53 6-9 Rakovac 3 Grupa F
08.04. 11:12 RK SESVETE 1 RK TRSAT 13-5 Dubovac 3 Grupa K
08.04. 11:12 HRK GORICA RK UMAG 3-11 Rakovac 1 Grupa D
08.04. 11:12 RK VALPOVKA GRK VARAŽDIN 5-12 Rakovac 2 Grupa E
08.04. 11:24 RK KRŠKO (SLO) MRK ČAKOVEC 2 0-5 Rakovac 1 Grupa G
08.04. 11:24 RK SESVETE 3 MRK ČAKOVEC 0-11 Rakovac 2 Grupa H
08.04. 11:24 RK VIRO VIROVITICA 1 RK RUDAR RUDE 1 3-14 Rakovac 3 Grupa I
08.04. 11:24 HRK HRVAT.DRAGOVOLJAC 1 RK GOSPIĆ 1-13 Dubovac 1 Grupa L
08.04. 11:24 RK NOVIGRAD 2 RK Š.R.KARLOVAC 3 0-5 Dubovac 2 Grupa M
08.04. 11:24 HRK HRVAT.DRAGOVOLJAC 2 RK 28 APRIL 12-4 Dubovac 3 Grupa N
08.04. 11:36 RK NOVIGRAD 1 RK Š.R. KARLOVAC 6 10-2 Dubovac 1 Grupa O
08.04. 11:36 RK KAŠTELA 1 RK PPD ZAGREB 1-20 Rakovac 1 Grupa J
08.04. 11:36 RK ZG DUBRAVA RK ZAGORICA 0-0 Rakovac 2 Grupa A
08.04. 11:36 RK Š.R.KARLOVAC 2 RK BJELOVAR 2 6-9 Rakovac 3 Grupa B
08.04. 11:48 RK VALPOVKA RK TROGIR 1 7-12 Rakovac 3 Grupa E
08.04. 11:48 RK DARUVAR RK NEXE NAŠICE 15-6 Dubovac 2 Grupa K
08.04. 11:48 RŠ VUČIĆI 1 RK POLET 12-9 Dubovac 3 Grupa L
08.04. 11:48 RK MLADI RUDAR LABIN RK PETRINJA 3-9 Rakovac 1 Grupa C
08.04. 11:48 HRK GORICA PŠR CRIKVENICA 6-12 Rakovac 2 Grupa D
08.04. 12:00 RK KRŠKO (SLO) RK RK POREČ 1 0-5 Rakovac 2 Grupa G
08.04. 12:00 RK SESVETE 3 RK OGULIN 2 4-2 Rakovac 3 Grupa H
08.04. 12:00 RK KAŠTELA 2 RK VIRO VIROVITICA 2 6-1 Dubovac 1 Grupa M
08.04. 12:00 RŠ VUČIĆI 2 RK.Š.R. KARLOVAC 4 10-2 Dubovac 2 Grupa N
08.04. 12:00 RK VRBOVSKO RK SLATINA 0-5 Dubovac 3 Grupa O
08.04. 12:00 RK OGULIN HRK HRVAT.DRAGOVOLJAC 3 6-13 Rakovac 1 Grupa F
08.04. 12:12 RK VIRO VIROVITICA 1 RK BJELOVAR 1 10-13 Rakovac 1 Grupa I
08.04. 12:12 RK KAŠTELA 1 RK POREČ 2 0-13 Rakovac 2 Grupa J
08.04. 12:12 RK Š.R.KARLOVAC 1 RK CRIKVENICA 5-0 Rakovac 3 Grupa A
08.04. 12:24 RK DUBRAVA RK ROVINJ 8-7 Rakovac 1 Grupa B
08.04. 12:24 RK RK DRENAK SLUNJ RK ČAVLI 7-10 Rakovac 2 Grupa C
08.04. 12:24 RK UMAG RK OSIJEK 9-5 Rakovac 3 Grupa D
08.04. 12:36 GRK VARAŽDIN MRD DOBOVA (SLO) 11-5 Rakovac 1 Grupa E
08.04. 12:36 RK BUJE 53 RK RUGVICA 13-9 Rakovac 2 Grupa F
08.04. 12:36 MRK ČAKOVEC 2 RK SESVETE 2 7-12 Rakovac 3 Grupa G
08.04. 12:48 RK RUDAR RUDE 1 RK TROGIR 2 14-2 Rakovac 2 Grupa I
08.04. 12:48 RK PPD ZAGREB RK JAMNICA PISAROVINA 6-12 Rakovac 3 Grupa J
08.04. 12:48 MRK ČAKOVEC RK RUDAR RUDE 2 15-6 Rakovac 1 Grupa H
08.04. 14:24 PŠR CRIKVENICA / D1 RK Š.R.KARLOVAC 3 / M2 18-2 Rakovac 2 1/16 B
08.04. 14:24 GRK VARAŽDIN / E1 RŠ VUČIĆI 2 / N2 6-2 Rakovac 3 1/16 C
08.04. 14:24 RK PETRINJA / C1 RK SLATINA / O2 15-5 Rakovac 1 1/16 A
08.04. 14:36 RK RK POREČ 1 / G1 RK DARUVAR / K2 15-8 Rakovac 2 1/16 E
08.04. 14:36 MRK ČAKOVEC / H1 RK PPD ZAGREB / J2 9-10 Rakovac 3 1/16 F
08.04. 14:36 HRK HRVAT.DRAGOVOLJAC 3 / F1 RK GOSPIĆ / L2 3-11 Rakovac 1 1/16 D
08.04. 14:48 RK SESVETE 1 / K1 RK SESVETE 2 / G2 14-7 Rakovac 3 1/16 I
08.04. 14:48 RK RUDAR RUDE 1 / I1 RK RUDAR RUDE 2 / H2 16-3 Rakovac 1 1/16 G
08.04. 14:48 RK JAMNICA PISAROVINA / J1 RK TROGIR 2 / I2 13-6 Rakovac 2 1/16 H
08.04. 15:00 RK KAŠTELA 2 / M1 RK UMAG / D2 7-14 Rakovac 3 1/16 L
08.04. 15:00 RŠ VUČIĆI 1 / L1 RK BUJE 53 / F2 14-4 Rakovac 1 1/16 J
08.04. 15:00 HRK HRVAT.DRAGOVOLJAC 2 / N1 RK TROGIR 1 / E2 16-12 Rakovac 2 1/16 K
08.04. 15:12 RK NOVIGRAD 1 / O1 RK ČAVLI / C2 7-10 Rakovac 1 1/16 M
08.04. 15:12 RK BJELOVAR 2 / B2 nema protivnika / A2 Rakovac 2 1/16 N
08.04. 15:12 RK Š.R.KARLOVAC 1 / A1 RK DUBRAVA / B1 8-7 Rakovac 3 1/8 A
08.04. 15:24 RK PETRINJA POB. 1/16 A PŠR CRIKVENICA POB. 1/16 B 4-9 Rakovac 1 1/8 B
08.04. 15:24 GRK VARAŽDIN POB. 1/16 C RK GOSPIĆ POB. 1/16 D 6-11 Rakovac 2 1/8 C
08.04. 15:24 RK RK POREČ 1 POB. 1/16 E RK PPD ZAGREB POB. 1/16 F 9-10 Rakovac 3 1/8 D
08.04. 15:36 RK RUDAR RUDE 1 POB. 1/16 G RK JAMNICA PISAROVINA POB. 1/16 H 6-10 Rakovac 1 1/8 E
08.04. 15:36 RK SESVETE 1 POB. 1/16 I RŠ VUČIĆI 1 POB. 1/16 J 7-13 Rakovac 2 1/8 F
08.04. 15:36 HRK HRVAT.DRAGOVOLJAC 2 POB. 1/16 K RK UMAG POB. 1/16 L 13-8 Rakovac 3 1/8 G
08.04. 15:48 RK ČAVLI POB. 1/16 M RK BJELOVAR 2 POB. 1/16 N 8-10 Rakovac 1 1/8 H
08.04. 16:00 RK Š.R.KARLOVAC 1 POB. 1/8 A PŠR CRIKVENICA POB. 1/8 B 5-8 Rakovac 1 1/4 A
08.04. 16:00 RK GOSPIĆ POB. 1/8 C RK PPD ZAGREB POB. 1/8 D 14-6 Rakovac 2 1/4 B
08.04. 16:00 RK JAMNICA PISAROVINA POB. 1/8 E RŠ VUČIĆI 1 POB. 1/8 F 7-14 Rakovac 3 1/4 C
08.04. 16:12 HRK HRVAT.DRAGOVOLJAC 2 POB. 1/8 G RK BJELOVAR 2 POB. 1/8 H 11-7 Rakovac 2 1/4 D
08.04. 16:48 PŠR CRIKVENICA RK GOSPIĆ 4-12 Rakovac 1 1/2 finale A
08.04. 16:48 RŠ VUČIĆI 1 HRK HRVAT.DRAGOVOLJAC 2 12-7 Rakovac 2 1/2 finale B
08.04. 17:12 PŠR CRIKVENICA HRK HRVAT.DRAGOVOLJAC 2 7-5 Rakovac 2 za 3. mjesto
08.04. 18:00 RK GOSPIĆ RŠ VUČIĆI 1 6-9 Rakovac 2 Finale

Poredak - Super mini rukomet

# Ekipa O P N I + - +/- Bod Forma
1 RK Š.R.KARLOVAC 1 3 3 0 0 15 0 15 6 P P P
2 RK ZAGORICA 3 0 2 1 0 5 -5 2 N N I
3 RK CRIKVENICA 3 0 2 1 0 5 -5 2 I N N
4 RK ZG DUBRAVA 3 0 2 1 0 5 -5 2 N I N
1 RK DUBRAVA 3 3 0 0 20 14 6 6 P P P
2 RK BJELOVAR 2 3 2 0 1 25 23 2 4 P P I
3 RK ROVINJ 3 1 0 2 28 22 6 2 I I P
4 RK Š.R.KARLOVAC 2 3 0 0 3 11 25 -14 0 I I I
1 RK PETRINJA 3 3 0 0 26 11 15 6 P P P
2 RK ČAVLI 3 2 0 1 22 22 0 4 P I P
3 RK MLADI RUDAR LABIN 3 1 0 2 20 24 -4 2 I P I
4 RK RK DRENAK SLUNJ 3 0 0 3 18 29 -11 0 I I I
1 PŠR CRIKVENICA 3 3 0 0 29 20 9 6 P P P
2 RK UMAG 3 2 0 1 27 17 10 4 P P I
3 RK OSIJEK 3 1 0 2 26 20 6 2 I I P
4 HRK GORICA 3 0 0 3 12 37 -25 0 I I I
1 GRK VARAŽDIN 3 3 0 0 38 18 20 6 P P P
2 RK TROGIR 1 3 2 0 1 31 30 1 4 P P I
3 MRD DOBOVA (SLO) 3 1 0 2 25 25 0 2 I I P
4 RK VALPOVKA 3 0 0 3 15 36 -21 0 I I I
1 HRK HRVAT.DRAGOVOLJAC 3 3 3 0 0 36 13 23 6 P P P
2 RK BUJE 53 3 2 0 1 25 26 -1 4 P P I
3 RK RUGVICA 3 1 0 2 19 27 -8 2 I I P
4 RK OGULIN 3 0 0 3 14 28 -14 0 I I I
1 RK RK POREČ 1 3 3 0 0 30 14 16 6 P P P
2 RK SESVETE 2 3 2 0 1 27 21 6 4 P I P
3 MRK ČAKOVEC 2 3 1 0 2 16 23 -7 2 I P I
4 RK KRŠKO (SLO) 3 0 0 3 0 15 -15 0 I I I
1 MRK ČAKOVEC 3 3 0 0 33 7 26 6 P P P
2 RK RUDAR RUDE 2 3 2 0 1 23 22 1 4 I P P
3 RK SESVETE 3 3 1 0 2 8 24 -16 2 P I I
4 RK OGULIN 2 3 0 0 3 6 17 -11 0 I I I
1 RK RUDAR RUDE 1 3 3 0 0 43 11 32 6 P P P
2 RK TROGIR 2 3 2 0 1 23 28 -5 4 I P P
3 RK BJELOVAR 1 3 1 0 2 26 36 -10 2 P I I
4 RK VIRO VIROVITICA 1 3 0 0 3 20 37 -17 0 I I I
1 RK JAMNICA PISAROVINA 3 3 0 0 48 11 37 6 P P P
2 RK PPD ZAGREB 3 2 0 1 38 20 18 4 I P P
3 RK POREČ 2 3 1 0 2 24 29 -5 2 P I I
4 RK KAŠTELA 1 3 0 0 3 2 52 -50 0 I I I
1 RK SESVETE 1 3 3 0 0 35 22 13 6 P P P
2 RK DARUVAR 3 2 0 1 36 28 8 4 P I P
3 RK NEXE NAŠICE 3 1 0 2 25 30 -5 2 I P I
4 RK TRSAT 3 0 0 3 20 36 -16 0 I I I
1 RŠ VUČIĆI 1 3 3 0 0 36 18 18 6 P P P
2 RK GOSPIĆ 3 1 1 1 29 19 10 3 P N I
3 RK POLET 3 1 1 1 29 27 2 3 I N P
4 HRK HRVAT.DRAGOVOLJAC 1 3 0 0 3 9 39 -30 0 I I I
1 RK KAŠTELA 2 3 3 0 0 22 2 20 6 P P P
2 RK Š.R.KARLOVAC 3 3 2 0 1 11 15 -4 4 P P I
3 RK VIRO VIROVITICA 2 3 1 0 2 10 11 -1 2 I I P
4 RK NOVIGRAD 2 3 0 0 3 0 15 -15 0 I I I
1 HRK HRVAT.DRAGOVOLJAC 2 3 2 1 0 29 13 16 5 P N P
2 RŠ VUČIĆI 2 3 1 2 0 25 17 8 4 P N N
3 RK 28 APRIL 3 1 1 1 17 20 -3 3 I P N
4 RK.Š.R. KARLOVAC 4 3 0 0 3 4 25 -21 0 I I I
1 RK NOVIGRAD 1 3 3 0 0 26 5 21 6 P P P
2 RK SLATINA 3 2 0 1 19 15 4 4 P P I
3 RK Š.R. KARLOVAC 6 3 1 0 2 11 21 -10 2 I I P
4 RK VRBOVSKO 3 0 0 3 0 15 -15 0 I I I

OSAMNAESTO MEĐUNARODNO OTVORENO PRVENSTVO KARLOVCA u super mini rukometu za djevojčice i dječake.

REZULTATI NA POVEZNICAMA:

Djevojčice grupe i veliko finale

Djevojčice malo finale


Dječaci grupe i veliko finale

Dječaci malo finale


Konačan poredak veliko finale dječaci:

1. RŠ VUČIĆI 1

2. RK GOSPIĆ

3. PŠR CRIKVENICA

4. HRK HRVAT.DRAGOVOLJAC 2

 

Najbolji pojedinci:

 Vratar: Luka Borovac RK Gospić

 Igrač: Niko Skazlić RŠ Vučići

 Strijelac: Vice Badurina RŠ Vučići


 Petorka turnira:

 1. Mateo Jergović RK Gospić

 2. Toma Pikelja RŠ Vučići

 3. Davor Gašparović PŠR Crikvenica

 4. Roko Milavić RK Hrvatski Dragovoljac

 5. Fran Štefanović RŠ Vučići

 

Najbolji treneri:

 1. Višnja Perković RŠ Vučići

 2. Vanja Antić RK Gospić

 3. Darko Jeličić PŠR Crikvenica

Sljedeće najave