Registracija

Svaka klupska kuća daje prvi i posljednji dojam o cijelom golf igralištu.

Sportilus .com , 13.07.2016 15:46

Doznajte kako izgleda golf igralište te koje su dimenzije golf terena. Pročitajte o preprekama na golf terenima i saznajte što je to klupska kuća.

Golf dimenzije

Igralište za golf je velika prirodna površina. Sastoji se od osamnaest polja ili rupa (hole). Može imati i devet rupa koje se onda dva puta prođu. Svako polje ima početno područje koje zovemo tee dok završno polje zovemo hole. Hole je jamica u kojoj se nalazi zastavica ili pin. Jedno polje može biti dugo od 60 do 600 m. Imamo tri vrste polja, a to su kratka polja do 225 metara, srednja do 425 metara, srednje duga polja dužine do 425 metara i duga preko 500 metara.

Polja ili rupe su prekrivena dobrom travom ali i vodenim preprekama a na poljima ima i pješčanih površina, stabala, grmlja a sve to zajedno čini golf zanimljivom igrom. Teren se može prostirati na bregovitoj i ravnoj površini.

Visina trava nije ista na svim dijelovima terena, pa je primjerice trava na području oko jamice ili green najgušća i visine je 3-6 milimetara. Rupa koja se nalazi u sredini greena promjera je 10,8 centimetara

i duboka je desetak centimetara. Zabodena zastavica je duljine oko 2 m. Visina trave između greena i tee-a je 10-18 milimetara a taj prostor zovemo fairway koji na rubovima ima nešto veću visinu trave. Taj prostor rough se nastoji izbjeći u igri upravo zbog visine trave.

Spomenute vodene prepreke nazivamo water hazard a mogu biti potoci, bare, jezera ili samo označeno područje koje se tada označava žutim kolčićima. Jedino u slučaju da se prepreke prostiru uzduž polja označavaju se crvenim kolčićima. Takve prepreke zovu se lateral water hazard.

Postoje još i sand trap odnosno bunker a to je pješčana prepreka i samim time je otežano igranje.  Za udaranje loptice iz pijeska koristi se posebna tehnika i odgovarajuća palica.

Klupska kuća ili club house nalazi se na sredini igrališta, nakon devete a prije desete rupe. Obično je to objekt sa barom ili restoranom, sa prodavaonicom golf opreme. Može imati i službene prostorije kluba kao i sobe za smještaj. Klupska kuća je mjesto okupljanja igrača gdje se nakon odigrane partije sastaju kako bi se zbrojili rezultati i prokomentirala igra.

Svaka klupska kuća daje prvi i posljednji dojam o cijelom golf igralištu.

Sljedeće najave