Registracija

STRELIČARSTVO: PRAVILA PO DISCIPLINAMA

Robert Kermeci , 08.04.2017 09:33

STRELIČARSTVO: PRAVILA PO DISCIPLINAMA

Discipline u streličarstvu su gađanje u metu (target), gađanje u polju (field) i 3D streličarstvo. Metno streličarstvo se dijeli na otvoreno i zatvoreno (dvoransko). U otvorenom streličarstvu dvije su discipline, olimpijska disciplina FITA i disciplina 900 krugova. 

Natjecatelji u FITA disciplini gađaju sa četiri daljine po 36 strelica u serijama od po 6 strelica na dugim, te po 3 strelice na kratkim daljinama. Nakon završetka serije, streličari dolaze do meta, zapisuju pogotke, izvade strelice, te se vraćaju na liniju gađanja. Juniori, seniori i veterani gađaju na 90, 70, 50 i 30 metara. Juniorke, kadeti, seniorke i veteranke gađaju na 70, 60, 50 i 30 metara. Dječaci i djevojčice gađaju na 50, 40, 30 i 20 m. Gađanje se izvodi s jedne linije, a natjecatelji gađaju svi odjednom ili su podijeljeni u dvije ili tri grupe u ograničenom vremenu od četiri minute za seriju od šest strelica, odnosno dvije minute za seriju od tri strelice. Meta otisnuta na papiru ili lice je promjera 122 cm za daljine 90, 70 i 60 m, dok je 80 cm promjera za daljine od 50 i 30 m. Na meti su deset koncentričnih krugova u pet boja, s vrijednošću od 1 do 10 bodova. U zimskom periodu natjecanja se održavaju u dvoranama. Gađa se sa 18 ili 25 m ili kombinirano, a lica su promjera

40 ili 60 cm. U disciplini 900 krugova gađa se na 60, 50 i 40 m sa 30 strelica po daljini. Lica su promjera 122 cm. 

Gađanje u polju održava se u prirodi, kombinirano po livadama i šumama. Mete su postavljene na terenu različite konfiguracije. Natjecanje se odvija u dva kola. Svako kolo ima 24 mete raspoređene u krugu od 2 do 4 km. Postavljene su na udaljenostima od 5 do 60 m, a označene su brojevima od 1 do 24 koji se nalaze pokraj njih. Lica su promjera 20, 40, 60 i 80cm. Gađa se u dvije grupe po 3-4 natjecatelja, streličari istovremeno kreću i hodajući na svakoj meti ispucaju po tri strelice. Pogodci se zapišu, izvade se strelice iz mete, i tako redom dok se ne obiđe cijeli krug od 24 mete. 

3D streličarstvo u svijetu je popularna,a kod nas je relativno nova disciplina. Umjesto meta otisnutih na papiru, streličari gađaju u replike životinja, što je u biti simulacija lova. Figure su u prirodnoj veličini, a postoje figure srndaća, jelena, vepra, lisice, purana, vuka i slično. U jednom krugu replike su označene brojevima od 1 do 40, a natjecanje se odvija u grupama, gađajući samo jednom strijelom.     

 

 

Sljedeće najave