Registracija

STOLNI TENIS-DIMENZIJE PROSTORA ZA IGRANJE I STOLA

Robert Kermeci , 20.05.2017 12:54

STOLNI TENIS-DIMENZIJE PROSTORA ZA IGRANJE I STOLA

Stol za stolni tenis izrađen je od drva koja su odobrena prema pravilniku ITTF-a. Dimenzije stola su 2,74 m x 1,525 m. Visina stola je 76 cm. Na polovici stola je mrežica visine 15,25 cm, a stol je podijeljen na dva jednaka dijela crtom debljine 3 mm koja je paralelna sa dužom stranicom stola. ITTF-ova pravila propisuju boju površine stola koja mora biti mat zelena ili plava. Površina stola mora biti takva da kad loptica bačena sa visine 30 cm, mora odskočiti cca 23 cm.

ITTF pravila propisuju prostor za igranje stolnog tenisa kao i njegove dimenzije. 10x5 m su najmanje dimenzije prostora za igru dok su za seniorska natjecanja trećeg stupnja dimenzije  12x6 m. Sudački stol postavljen je na uzdužnoj strani u

visini mreže, a od površine igranja udaljen je najmanje 1 m. Broj stolova varira ovisno o tipu natjecanja, pa tako primjerice za pojedinačno i ekipno prvenstvo minimalno moraju biti četiri stola po kategoriji. Definirane su i visine promidžbenih poruka na ogradama borilišta a koja ne smiju biti viša od 40 cm, te mogu biti najviše u dvije boje. Isto tako i visina propagandnih poruka na sudačkim stolovima definirana je površinom do 750 cm² na svakoj strani. Poruke mogu biti postavljene i ispod površine igranja s time da ne ometaju igru, a ne smiju biti duže od 60 cm. Pozadina igračkog prostora mora biti tamnije boje.

Jačina svijetlosti iznad igračkog prostora mora biti najmanje 600 luksa, a izvan tog prostora 400 luksa. Najmanje 3 m od poda mora biti udaljen izvor svijetlosti. Podloga na kojoj se igra ne smije biti od betona, opeke, keramičkih pločica i kamena i ne smije biti svijetle boje. Podloga ne smije reflektirati svijetlost. Temperatura dvorane je također definirana pa tako ne smije biti ispod 15°C.

Sljedeće najave