Registracija

Skakačke discipline atletike

Sportilus .com , 30.06.2016 11:33

Pročitajte o pravilima atletskih skakačkih disciplina kao što su skok u dalj i troskok, te skok u vis i skok s motkom. 

Atletika pravila: Skakačke discipline

Skok u dalj

Kod skoka u dalj, pokušaj se smatra neuspješnim ako natjecatelj kod zaleta bilo kojim djelom tijela dodirne tlo iza linije odraza unatoč tome da li je pritom izveo skok ili je samo potrčao. Nadalje neuspješnim skokom smatra se, ako je izveden odraz pokraj daske odnosno ispred ili iza produžetka linije odraza, ili ako natjecatelj koristi bilo koji oblik salta prilikom zaleta ili skoka. Također neuspješnim se smatra ako dodirne tlo između linije odraza i jame za doskok, ili ako kod doskoka dodirne tlo izvan bazena s pijeskom bliže liniji odraza od najbližeg otiska bilo kojeg dijela natjecateljevog tijela otisnutog u bazenu s pijeskom. Dužina skoka mjeri se od najbližeg otiska koji je natjecatelj pri doskoku ostavio u pijesku bilo kojim dijelom tijela do linije odraza odnosno njenog produžetka. Također mjerenje se izvodi pod pravim kutom u odnosu na liniju odraza ili njezin produžetak. Dužina skoka mjeri se u metrima.   

Troskok

U troskoku vrijede ista pravila kao i kod skoka u dalj, osim nekoliko izuzetaka. Troskok čine odskok na jednoj nozi, drugi korak i doskok, a moraju biti izvedeni povezano i tim redoslijedom. Sam odskok izvodi se tako da se natjecatelj dočekuje na istu nogu kojom se odrazio, a u drugom koraku dočekuje se na drugu nogu kojom se odražava za

doskok u bazen s pijeskom. Dužina skoka se mjeri u metrima, pod pravim kutom od otiska najbližeg liniji odskoka, otisnutog od natjecatelja bilo kojim dijelom tijela u jami za odskok. 

Skok u vis

Pri skoku natjecatelj se odražava jednom nogom. Neuspješan pokušaj je kad natjecatelj u toku skoka obori letvicu sa nosača, ili dodirne tlo uključujući i doskočište iza ravnine bliže rubu stalaka, između ili sa vanjske strane stalaka bilo kojim dijelom tijela, a da prethodno nije letvica preskočena. Radi lakše primjene pravila na podlogu se obično zalijepi traka širine pet centimetara između točaka udaljenih tri metra od vanjske strane stalka. Visina skoka mjeri se u metrima. 

Skok s motkom

Prije izvođenja skoka s motkom skakač ima pravo pomaknuti stalak ili nosač letvice naprijed ili nazad najviše četrdeset centimetara u smjeru zaletišta odnosno najviše osamdeset centimetara u smjeru doskočišta, a izmjereno od linije produžetaka gornjeg ruba unutrašnje strane kutije u koju se ubada motka. Sudac bilježi položaj stalka nakon što ga o tome obavijesti natjecatelj. Neuspješni pokušaj skoka s motkom je ako je u toku skoka oborena letvica sa nosača, ako natjecatelj dodirne tlo uključujući i doskočište iza okomite ravnine kroz zadnji rub kutije za ubadanje motke bilo kojim dijelom tijela ili motkom a da prethodno nije uspio preskočiti letvicu. Natjecatelj ne smije poslije odraza premjestiti donju šaku iznad gornje ili pomaknuti gornju šaku prema gore. Također ne smije za vrijeme skoka rukom ili rukama umiriti letvicu na nosačima. U slučaju da se motka slomi, to nije neuspjeli pokušaj, već natjecatelj ima pravo ponovnog pokušaja. Visina skoka mjeri se u metrima.

Sljedeće najave