Registracija

SAVATE BOKS-DIMENZIJE BORILIŠTA

Robert Kermeci , 09.04.2017 09:41

SAVATE BOKS-DIMENZIJE BORILIŠTA

Natjecateljske borbe u savate boksu mogu se odvijati u ringu ili na tatami podlozi. Ring je dimenzija u  rasponu od najmanje 4,9 m x 4,9 m do maksimalno 6,1 m x 6,1 m izmjereno unutar linije konopaca. Konstruiran je kao platforma koja je podignuta od tla najmanje 91 cm a najviše 122 cm. Oko ringa mora biti minimalno dva metra slobodnog prostora.
Podloga ringa sastoji od ravnog dijela koju čini podnica od šperploča debljine 20 do 25 mm koja je postavljena preko robusnog čeličnog okvira, pokrivenog slojem debljine od 1,3 do 1,9 cm. Na površini je razapeta cerada koja je pričvršćena na krajevima. Podloga ne smije biti skliska i mora biti najmanje 46 cm izvan linije konopaca.

Konopci se koriste za obilježavanje područja borilišta. Debljina konopaca je 40 mm, koji su pokriveni mekanim materijalom te spojeni sa svake strane ringa na jednakim udaljenostima. Visine konopaca su na 40.6 cm,71,1 cm, 101,6 cm i posljednji najviši na 132,1 cm od

podloge ringa. Konopci su u svakom dijelu borilišta napeti radi apsorbiranja udarca. Ring je opremljen sa četiri kutna stupa koji su dovoljno obloženi da bi se spriječilo ozljeđivanje boksača. Uz borilište postavljene su u tri kuta stepenice, jedne u neutralnom kutu za suce i liječnike, a druge dvije su postavljene u suprotnim kutovima za natjecatelje i pomoćno osoblje. U ringu je pravilima propisano osvjetljenje koje mora biti 1000 luksa na službenim natjecanjima.

Tatami na japanskom jeziku znači strunjača. Nekada je podloga bila od rižine slame, a danas se izrađuje od gume, sintetike i od sličnih materijala. Tatami podloga je otporna na vlagu i bakterije i ne deformira se kod pritisaka te vremenom ne gubi svoje karakteristike. Tatami podloga koja se koristi za borilište mora čvrsto ležati na podu odnosno ne smije se klizati. Koeficijent trenja mora biti mali na gornjoj strani podloge. Podloge se ne smije razdvajati jer mogu prouzročiti razne povrede i nezgode natjecatelja. Ako se na istom natjecanju održavaju više borbi, potrebno je imati više tatami podloga, a razmak između dva borilišta mora iznositi minimalno 2 metra.
Sljedeće najave