Registracija

RUKOMET-TRENING ZA POČETNIKE

Robert Kermeci , 23.06.2017 18:35

RUKOMET-TRENING ZA POČETNIKE

U treningu rukometaša prevladavaju fizičke vježbe koje su u funkciji usvajanja i usavršavanja psihomotornih vještina radi postizavanja što boljih rezultata.

Tako postoje nekoliko vrsta priprema koje čine trening rukometaša. To su kondicijska, fizička, tehnička, taktička, psihološka i teorijska priprema. Sve su one međusobno povezane, a nezamislivo je očekivati vrhunski rezultat ako je bilo koja od navedenih priprema izostavljena.

Kod fizičkih priprema rukometaša radi se na fleksibilnosti koja se može definirati kao radijus mogućeg pokreta jednog ili više zglobova angažiranih u sportskoj aktivnosti. Prema nekim stručnjacima rad na fleksibilnosti dosta je zanemaren u pripremi rukometaša.

Fleksibilnost je potrebna primjerice kod izvođenja šuta s krila, a teže se izvodi ako igrač nema pokretljivost a ujedno se time smanjuje mogućnost ozljeđivanja. Za fleksibilnost su dobre vježbe oblikovanja odnosno vježbe istezanja i vježbe snage.

Brzina motorne reakcije je najbolje vidljiva u primjeru kad igrač hvata loptu i u stotinki sekunde odlučuje da li treba dodati loptu, samo voditi ili šutirati. Specifično je kod rukometa da se često mijenjaju pravci kretanja pa se radi i na usavršavanju brzine promjene pravca.

Izdržljivost se može sa rukometnog gledišta opisati kao sposobnost održavanja igre visokog tempa za vrijeme utakmice.

Za tehničke pripreme rukometaša koje se uvježbavaju, važno je reći da tehniku rukometa dijelimo na tri osnovne grupe: kretanje bez lopte, kretanje s loptom i igra vratara.

Kod kretanja bez lopte igrač stalno mijenja pravac kretanja jer svakog trenutka može doći do nepredviđenih situacija, te time sam mijenja brzinu kretanja. Kretanje sa loptom obuhvaća dodavanje, hvatanje, vođenje lopte i šutiranje na gol. Igra vratara je posebna jer se sastoji od zauzimanja stava za obranu, praćenje kretanja lopte i obrana. Posebno se trenira odbijanje lopte i vraćanje lopte igraču koji organizira brzi napad (kontra).

Taktika bi se mogla definirati kao cjelokupnost pojedinačnih i kolektivnih akcija ekipe koje su promišljeno organizirane i racionalno koordinirane na jedinstveni način, u granicama pravila igre, a sve u cilju postizanja pobjede.

Sljedeće najave