Registracija

Ravna površina pravokutnog oblika

Sportilus .com , 07.06.2016 21:03

Pročitajte koje su dimenzije teniskog terena, koliko vrsta postoji i u čemu se razlikuju.

Dimenzije terena

Teren za tenis je ravna površina pravokutnog oblika. Standardne dimenzije su 23,77 m dužine i 8,23 m širine. Na sredini je mreža paralelno postavljena sa osnovnim linijama te je visine 107 cm na rubovima. Visina na sredini iznosi 91 cm.

Na terenu postoje oznake za dvije varijante igre kako pojedinačno, tako i za igru parova, s time da se tada dimenzija terena razlikuje. Sa obje strane imamo i dva servisna polja u kojima je potrebno ubaciti lopticu prilikom serviranja. Teren je podijeljen linijama. Linije postavljene okomito na mrežu su pomoćne bočne linije, te su one su linije razgraničenja gdje je u pojedinačnoj igri prostor u kojem se razmjenjuju udarci. U igri parova koristi se i dio terena izvan pomoćne linije te je cijeli okvir širine 10,97 m.

Servisne linije su dvije linije povučene između bočnih linija za pojedinačnu igru na 6,40 m od mreže sa svake strane. Površina sa svake strane mreže između servisnih linija,podijeljena je u dva identična dijela, i to sa središnjom servisnom linijom. Ona je povučena paralelno

sa bočnim rubnim linijama terena za pojedinačnu igru, točno na pola udaljenosti svake od njih. Središnja linija i središnji znak široki su 5 cm. Ostale linije mogu biti široke od 2,5 cm do 5 cm, dok osnovna linija može biti široka i do 10 cm.

Sve dimenzije igrališta računaju se do vanjskih krajeva linija i sve linije na igralištu trebaju biti u istoj boji, dovoljno različitoj od boje podloge.

Postoje tri vrste terena za igru:tvrdi, zemljani i travnati.

Tvrdi tereni se najčešće rade od asfaltne ili betonske baze koja je prekrivena akrilnim slojem. Tvrdoća podloge utječe na odskok loptice pri čemu je odskok viši.

Zemljani tereni su uobičajeno crvene ili zelene boje,a znatno su sporiji od terena prekrivenih travom. Takva podloga daje prednost tenisačima koji su dobri sa dubokim udarcima sa osnovne linije. Loptica na zemlji odskakuje nešto sporije te igrač može lakše predvidjeti njenu putanju nego kad se igra na travi.

Travnati tereni su posebno teški za igranje tenisa jer loptica ima brzu putanju i odskače relativno nisko i nepredvidljivo. Razlog je taj što spin koji loptica ima prije odskoka ima i nakon odskoka.
Sljedeće najave