Registracija

POVIJEST SAVATE BOKSA

Robert Kermeci , 17.08.2017 14:18

POVIJEST SAVATE BOKSA

Na Olimpijskim igrama u staroj Grčkoj održavali su se mečevi pod nazivom Pankration. Borbe su bile bez pravila te se udaralo rukama, nogama i šakama, te se smatra da su tu korijeni savate boksa. 

Riječ ''savate'' dolazi od francuske riječi za stare čizme koje su se koristile tijekom borbi. Moderni savate nastao je kao spoj francuskih tehnika uličnih borbi s početka 19. stoljeća. Savate borbe održavane su tada u Parizu i sjevernoj Francuskoj, a na jugu u Marseilleu, Mornari su razvili stil borbe koji uključuje visoke udarce i ''pljuskanje'' raširenim rukama. Ta verzija savatea zvala se ''jeu marseillais'', što u prijevodu znači igra iz Marseillea. Kasnije je preimenovana u ''chausson'' prema vrsti cipela koje su nosili mornari. U isto vrijeme u Engleskoj se boksalo na klasičan način, a savate mu je bio velika konkurencija. Uvođenjem novčanih nagrada, engleski boks dobiva na masovnosti i preuzima značajan utjecaj u sportu, dok je u savateu prisutan duh amaterskog sporta. Tradicionalni savate ili ''chausson'' se u to vrijeme razvijao u lukama sjeverozapadne Italije i sjeveroistočne Španjolske.

Dvije su osobe zaslužne za razvoj savate boksa od uličnih borbi do modernog sporta. To su francuski farmaceut Michel Casseux , poznat i kao ''Pisseux'', te Charles Lecour. Casseux je 1825. godine osnovao udrugu koja je prakticirala i promicala verziju chaussona i savatea. Njegov učenik Lecour 1845. godine donosi prva pravila savatea. Iz chaussona spaja snažan visoki udarac nogom s niskim nožnim udarcem iz savatea, te dodaje udarce stisnutih šaka iz klasičnog boksa. Savate boks se prakticira oko 1850. godine u gotovo svim europskim zemljama i Rusiji. 1899. godine Lecourov student Charlemont dalje razvija pravila a Charlemontov sin Charles dodaje neke elemente mačevanja u tehniku savatea. Prema njegovim spisima izvedena su današnja pravila savate boksa.

Kao demonstracijski sport savate je na programu Olimpijskih igara u Parizu 1924. godine. Početkom Drugog svjetskog rata savate polako nestaje sa sportske scene, a vraća se 1975. godine kada se u Francuskoj proglašava nacionalnim sportom. Međunarodna savate savez FIS (Fédération Internationale Savate) osnovan je 1985. godine. Hrvatski savate savez osnovan je 1987. godine u Zagrebu.

Sljedeće najave