Registracija

ODBOJKA-DIMENZIJE TERENA

Robert Kermeci , 24.02.2017 18:10

ODBOJKA-DIMENZIJE TERENA

Prostor za igru čini teren i slobodna zona. Simetričan je i pravokutnog je oblika.

Teren je pravokutnik dimenzija 18 x 9 metara, okružen sa svih strana slobodnom zonom širokom najmanje 3 metara. Mreža je 9.5 metara dužine i 1 metar širine, dok je udaljenost od gornjeg ruba mreže 2.43 metara za muškarce, a 2.24 metara za žene. Mreža je izrađena od crnih kvadratnih polja stranice 10 centimetara. Na njenom vrhu se nalazi vodoravna traka širine 7 centimetara, a izrađena je od dvostruko presavijenog bijelog platna, pričvršćenog cijelom dužinom mreže. Na svakom kraju trake su rupe kroz koje prolazi konop koji povezuje traku za stupove i drži gornji dio mreže zategnutim. Kroz traku je provučena savitljiva sajla koja povezuje mrežu za stupove i zateže njezin gornji dio.

 

Slobodan zračni prostor za igru podrazumijeva zračni prostor iznad prostora za igru u kojem nema nikakvih prepreka, a mora iznositi najmanje 7 m visine, izmjereno od podloge za igru. Za FIVB svjetska i službena natjecanja slobodna zona iznosi najmanje 5 metara od bočnih i 8 metara od osnovnih linija. Slobodan zračni prostor za igru iznosi najmanje 12,5 metara visine, izmjereno od podloge za igru.

style="font-size: 12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"">Podloga mora biti ravna i vodoravna i ne smije predstavljati nikakvu opasnost za povredu igrača. Zabranjeno je igrati na neravnoj ili skliskoj podlozi. Za FIVB svjetska i službena natjecanja dozvoljena je samo drvena ili sintetička podloga. Svaka podloga mora biti prethodno odobrena od strane FIVB-a. Tako se danas koristi teraflaks, guma, parket i beton. Na zatvorenim terenima, površina terena mora biti svijetle boje. Boje linija ne smetaju glavnom igralištu i drugačije su od boje parketa. Teren i slobodna zona moraju biti obojeni drugim, međusobno različitim bojama. Na otvorenim terenima, dozvoljen je nagib od 5 mm, radi drenaže.

 

Crte napravljene od čvrstog materijala su zabranjene. Linije terena su široke 5 centimetara. Svijetle su boje i različitije od boje podloge i svih ostalih linija.

Najniža temperatura ne smije biti niža od 10 °C, dok za FIVB svjetska i službena natjecanja temperatura ne smije biti viša od 25 °C  niti niža od 16 °C.

Osvjetljenje prostora za igru također je propisano FIVB pravilima te mora biti između 1000 i 1500 luksa, izmjereno 1 metar iznad podloge prostora za igru.

Sljedeće najave