Registracija

KOJE SU DIMENZIJE I KAKO IZGLEDA STAZA ZA KAJAK I KANU

Robert Kermeci , 01.08.2017 20:24

KOJE SU DIMENZIJE I KAKO IZGLEDA STAZA ZA KAJAK I KANU

Prema normi za ICF, staze za međunarodna, kontinentalna, Svjetska prvenstva i Olimpijske igre omogućavaju jednake uvjete za devet čamaca u zasebnim paralelnim stazama cijelom dužinom utrke.

Prije početka natjecanja staza je izmjerena, te označena vidljivim zastavicama koje su pričvršćene za bove. Kvalifikacijski inspektor mjeri duljinu staze i dionice te taj plan staze čuva Organizacijski odbor. Linija starta i cilja označena je crvenim zastavicama koje su postavljene na mjesta gdje te linije sijeku vanjsku granicu staze. Startna i ciljna linija smještene su u desnim kutovima staze.

Regatna staza sastoji se od devet paralelnih staza, gdje je širina svake staze devet metara, ravna je i bez prepreka. Najmanja dozvoljena dubina vode je 2 metra uzduž cijele regatne staze. Staze su obilježene bovama koje su na razmaku do 25 metara. Posljednje bove imaju brojčane oznake od jedan do devet  a brojevi su vidljivi iz ciljnog tornja. Smještene su natjecateljima s desne strane.  

Kod utrka koje su dulje od 1000 m dozvoljena su okretišta, a njihov radijus je najmanje 31,5 metara što odgovara širini sedam staza. Označena su minimalno sa 6 zastavica koje su dijagonalno podijeljene i obojene tako da je jedna polovica crvene, a druga polovica žute boje.

Svi čamci imaju na sebi uspravnu pločicu sa brojem koja je od neprozirnog materijala, bijele je boje, a broj je crne boje. Visina broja je 15 centimetara, a debljina 25 milimetara. Ploča je postavljena na centralnu liniju krme ili veslačke klupe, a dimenzije su 18x20 cm.
Sljedeće najave