Registracija

KENDO-POVIJEST

Robert Kermeci , 18.04.2017 17:05

KENDO-POVIJEST

Kendo je tradicionalna japanska vještina mačevanja s dvije ruke dugim drvenim mačem koji je proizašao iz borbi starih samuraja. Kendo u prijevodu znači ''put mača'', a danas je borilački sport. Pretpostavlja se da najstariji zapisi o japanskim vještinama mačevanja datiraju oko 800. godine, o čemu svjedoče kronike ''Kojiki'' i ''Nihon Shoki'' ali postoje i stariji izvori koji govore o upotrebi drvenog mača ''bokkena'' prije 4. stoljeća. U razdoblju Kamakura (1185.-1333.), dolazi do procvata japanskog viteštva. Kako jača samurajska kasta, tako dolazi do usavršavanja svih ratničkih vještina, te se pojavljuje Bushido (put ratnika) kodeks. Bushido je inspiriran konfucijanizmom, šintoizmom (put bogova) i Zen budizmom.

Za vrijeme građanskih ratova otvaraju se škole mačevanja -Kenjutsu, te se dijele na dvije škole. To su Senho i Ryu-Ha. Senho je praktično orijentirana na tehnike, dok je Ryu-Ha škola koja uz borbene tehnike daje naglasak i na akademski pristup samoj vještini mačevanja. Kendo kakvog ga danas poznajemo potječe upravo od Ryu-Ha škole. Tsukuhara Bokuden jedan je od najboljih mačevalaca iz tog razdoblja, a i danas ga mnogi autori smatraju najboljim

mačevaocem svih vremena.

Ujedinjenjem Japana 1603. godine, prestala je stvarna borba mačevima pa samuraji mačevanje pretvaraju u kultiviraniju disciplinu za koju je potrebno strpljenje i vještina za izgradnju karaktera. Samuraj Miyamoto Musashi napisao je 1643. godine knjigu ''Pet prstenova'' koja govori o tehnikama mačevanja povezanu sa Zen budizmom.

Japanski car Meiji 1868. godine dolaskom na prijestolje, provodi društvene i gospodarske reforme, a sama vještina mačevanja postaje omražena jer podsjeća na netom raspuštenu samurajsku kastu. Ipak, 1887. godine jačanjem militarista i njihovom težnjom ka nacionalizmu i konzervatizmu, mačevanje se ponovno uvodi u škole.

Kapitulacijom Japana 1945. godine, Amerikanci dekretom zabranjuju sve borilačke vještine sa oružjem koje propagiraju militarizam. Sedam godina kasnije 1952. godine, nakon ukidanja zabrane, osniva se Japanska kendo federacija koja promovira kendo kao borilački i rekreacijski sport. Iste godine osnovani je Međunarodni savez borilačkih vještina (IMAF). Međunarodna kendo federacija  (International  Kendo Federation-FIK), osnovana je 1970. godine sa sjedištem u Tokiju.   

Sljedeće najave