Registracija

KENDO: OSNOVNE TEHNIKE, STAVOVI, UDARCI I VJEŽBE

Robert Kermeci , 07.03.2017 16:04

KENDO: OSNOVNE TEHNIKE, STAVOVI, UDARCI I VJEŽBE

Svaki polaznik kendo škole mora naučiti osnovne stvari poput ispravnog držanja mača, stav, rad nogu i udarci, te najvažnije pozdravi-rei. Pozdrav je važan u kendu jer kroz pozdrav se iskazuje međusobno poštovanje i zahvalnost našem partneru sa kojim uvježbavamo tehnike. Pozdravom počinje i završava se svaka tehnika i borba. Prilikom ulaska i izlaska iz vježbališta, blagim naklonom pozdrave se svi koji su nazočni kao i samo mjesto u kome se stječe znanje,a ovaj način pozdrava se zove Ritsu-rei.

Ashi-sabaki ili rad nogu moraju biti skladni i tijelo je uvijek u dobroj ravnoteži, spremno izvesti slijedeću tehniku. To su okuri-ashi, ayumi-ashi i hiraki-ashi. Uvijek u savršenoj ravnoteži, odlučnim i mekanim koracima gradi se priliku za napad, pritom ne odajući protivniku našu namjeru. Dobrom kretnjom balansira se i distanca za napad i obranu.

Kihon su osnovne tehnike u koje pripada držanje mača- shinai i stav. Pravilan stav i držanje shinai-ja će praviti bitnu razliku između udaranja bambus štapom protivnika  i postizanje istinskog udarca mačem.

Suburi je usklađivanje zadavanja udarca s

radom nogu koji se zadaju u predio glave, ruke, torza i ubod u grlo. Udarci se vježbaju mnogo puta i time se teži k savršenom izvođenju. Suburi tehnike se doživotno vježbaju.

Kiri-kaeshi -Niz uzastopnih udaraca na središnji dio glave (men), što je osnova svih treninga i neizostavna vježba. Ponavljajući kiri-kaeshi, vježba se i pravilan udarac, te osjećaj za distancu usklađujući pokrete sa pokretom partnera, te pravilno držanje mača. Kod ove tehnike vježba i kretnja, rad nogu, dobar stav i pravilno disanje.

Uchikomi-geiko je vježba jednim korakom, a vježbaju se osnovni napadi i to s dužim ponavljanjem. Cilj vježbe je ustrajnost i spremnost tijela na kontinuirani napad.

Kakari-geiko je vježba napada, gdje se napadi izvode u punom borbenom duhu za kratko vrijeme. Cilj vježbe je jačanje borbenog duha i odlučno napadanje. Izvodi se pet do sedam tehnika u ovoj vježbi.

Ji-geiko je slobodna borba koja se izvodi na kraju treninga i primjenjuju se tehnike koje je borac prethodno uvježbao uz prilagođeno vrijeme nepredvidljivosti protivnikovih pokreta. Cilj vježbe je vježba tijela i duha, a mentalni stav treba bitu uvijek isti bez obzira da li je protivnik jači ili slabiji.

Sljedeće najave