Registracija

KENDO- DIMENZIJE BORILIŠTA

Robert Kermeci , 24.05.2017 19:10

KENDO- DIMENZIJE BORILIŠTA

Borilište za kendo je dimenzija 9 ili 11 metara kvadratnog oblika. U sredini kvadrata oznakom x označeno je središte borilišta, koje je načinjeno dvjema bijelim trakama 30 cm duljine. Dvije linije na razmaku od 2,8 metara postavljene su na sredini borilišta a oznaka x je jednako udaljena od njih. Dodatno područje označeno je sve okolo borilišta najmanje 1,5 metara od krajnje linije borilišta. Te krajnje linije širine su 5 do 10 cm, te su načinjene bijelim trakama. To sigurnosno područje mora biti čisto, bez ikakvih prepreka, reklamnih ploča,

zidova ili stupova.

Podloga u dvorana je najčešće parket. Natjecanja se održavaju u dvorani koje imaju minimalno četiri metara visine, a ovisno o veličini dvorane određuje se i broj borilišta. Visina prostora od poda do stropa  najmanje 10 metara. Definirana rasvjeta je od 1500-1800 luxa  i usmjerena je na natjecateljsku površinu s vrha natjecateljske dvorane.  

Sljedeće najave