Registracija

KAJAK I KANU-OPREMA

Robert Kermeci , 23.04.2017 10:37

KAJAK I KANU-OPREMA

Prema pravilima Međunarodnog kajakaškog saveza  ICF-a, dozvoljene su sve vrste materijala za izgradnju kajaka s time da presjeci i uzdužne crte trupa moraju biti konveksni i bez prekida. Kormila su dozvoljena, a u slučaju da se kormilom povećava dužina kajaka, najveća debljina lista kormila ne smije biti veća od deset milimetara za discipline K-1 i K-2, a za K-4 ne veća od dvanaest milimetara.

Prema disciplinama propisane su najmanje težine i najveće dužine kajaka. Tako za MK-1 najveća dužina iznosi 420 cm, za MK-2 i K-1 520 cm, za K-2 650 cm i za K-4 1100 cm. Najmanja težina za MK-1 iznosi 8 kg, za MK-2 i K-1 12 kg, za K-2 18 kg te za K-4 30 kg. Pravilnikom je dopušteno nošenje reklamnih poruka koje moraju biti postavljene tako da ne smetaju identifikaciji natjecatelja, a ekipa mora biti odjevena u iste boje. Vesla za kajak su sa dvije lopatice a izrađena su raznih materijala kao što su plastika, fiberglas, aluminij i slično.

Kao i za kajak, tako i za izgradnju kanua dozvoljene su sve vrste materijala. Kanu mora biti simetrično građen u odnosu na uzdužnu os. Za održavanje pravca kanua nisu dozvoljena kormila niti bilo koji drugi uređaj.

Najmanja težina kanua u disciplini  kanu jednoklek C-1 iznosi 16 kg, za kanu dvoklek C-2 20 kg i za kanu četveroklek C-4 30 kg. Najveća dopuštena dužina za C-1 iznosi 520 cm, za C-2 650 cm i za C-4 900 cm. Kajak jednoklek  može biti potpuno otvoren ili pokriven palubom najviše dužine od 15 cm na pramcu i 75 cm na krmi. Te dimenzije se dobivaju mjereći od vanjskog dijela pramčane odnosno krmene statve (dio brodskog trupa kojim se završava kobilica, daje oblik pramcu i krmi) do najudaljenije točke pramčane odnosno krmene palube.

Najmanja veličina otvora u kanuu dvokleku može biti 295 cm. U C-4 disciplini najmanja veličina otvora može biti 410 cm. U slučaju da postoji kobilica kod kanua, tada ona mora biti ravna i ne smije stršiti više od 30 mm ispod trupa kanua. Kanuisti koriste veslo sa jednom lopaticom. Kod natjecanja za kajak i kanu na divljim vodama, natjecatelji nose zaštitnu kacigu i prsluk za spašavanje potiska najmanje 6 kg.

Sljedeće najave