Registracija

JU JITSU

Robert Kermeci , 30.10.2017 16:50

JU JITSU

Ju jitsu ili Yawara (Jap. , nježan način, nježna nauka ili nauka popuštanja) je japanska borilačka vještina i obuhvaća prvenstveno borbu bez oružja (udaranje, hrvanje) a u daljnjem korištenje hladnog oružja. U ranijim vremenima, japanski ratnici samuraji koristili su tehniku ju jitsua kad  su u borbi ostali bez oružja. Smatra se jednim od najstarijih japanskih borilačkih vještina i jedan od najuglednijih, a prethodno ga je poznavao kao Yawara. Danas, Ju jitsu pripada klasičnim japanskim borilačkim sportovima kao što su judo, karate, aikido, kendo.

Po borbenom principu  u Ju jitsu se ne koristi sirova snaga nego se

nastoji da se uz određenu tehniku ​​okrene protivnička energija napada u svoju korist kao u judu i aikidu. Obuhvaća borbu u stojećem položaju i na zemlji, udarce, hvatove, tehnike privođenja, bacanja, poluge, gušenja, obranu i uporabu hladnog oružja poput noževa i štapova. Iz ju jitsua su nastali judo, aikido, brazilski ju jitsu, a utjecao je na razne borilačke vještine poput karatea, sambe, krav maga, ninjutsua i slično.

Povijest ju jitsua seže krajem 16. stoljeća, a osnivač je Shirobei Akiyama, student medicine koji se školovao u Kini. On je svjedočio neobičnom događaju koji ga je naveo na razmišljanje, što je rezultiralo prvim korakom u nastanku ove vještine. Shirobei Akiyama je promatrao jednog zimskog dana kako se grane okolnog drveća lome pod naletom i težinom snježnog pokrivača, dok su se drvo i grane vrbe savijali ne pružajući otpor snježnom nanosu. Na tom principu je zasnovao i vještinu kojoj je dao ime Ju Jitsu (nježna vještina ili vještina nježnosti).

Europska Ju Jutsu Federacija (EJJF) osnovale su 1977. godine Njemačka, Italija i Švedska. Ime mijenja 1987. godine u Međunarodna Ju Jutsu Federacija kada se iz Europe širi diljem svijeta. JJIF organizira Svjetsko prvenstvo svake dvije godine a prvenstva kontinenata ostalih godina. Pod pokroviteljstvom JJIF-a svake se godine održavaju međunarodni kampovi, kongresi, skupovi i seminari.

Sljedeće najave