Registracija

HRVANJE: PRAVILA

Robert Kermeci , 01.04.2017 09:45

HRVANJE: PRAVILA

Svjetska hrvačka federacija FILA definirala je pravila hrvanja. U hrvanju je cilj pobijediti protivnika tušem, na bodove ili na neki drugi način koji je propisan pravilima. Kod hrvanja grčko-rimskim stilom zabranjuje se hvatanje protivnika ispod kukova, podmetanje nogu te aktivno korištenje nogu kod izvođenja svih akcija. U hrvanju slobodnim stilom ovi su zahvati dozvoljeni. Natjecanje se odvija prema težinskim kategorijama. Seniori se natječu po kategorijama: 50-55, 60, 66, 74, 84, 96 i 96-120 kg. Trajanje borbe za juniore i seniore je 2 x 3 minute i pauzom od 30 sekundi. Ako je nakon prvog dijela borbe natjecatelji nisu ostvarili niti jedan tehnički bod, nastavak borbe počinje križnim hvatom, gdje pravo prvog hvata u križnom hvatu određuje sudac. Sudac baca kovanicu ili krug sa plavom i crvenom bojom.

Tuširanje je kad hrvač kojega protivnik zadrži na oba ramena na strunjači dovoljno dugo da sudac može konstatirati potpunu kontrolu tuša. Da bi se priznao tuš na rubu strunjače, ramena hrvača trebaju biti sasvim u kontaktu sa zonom pasivnosti, dok glava ne smije dodirivati zaštitni dio.

Akcije i zahvati dodjeljuju se prema situaciji na strunjači. Četiri boda dodjeljuju se pobjedniku u slučaju pobjede tušem, tehničke premoći od deset bodova razlike, bez da je protivnik osvojio bod, te u slučaju povrede protivničkog hrvača, napuštanja borbe, neizlaska na strunjaču i diskvalifikacije. Ako je deset bodova razlike, a poraženi je postigao tehničke bodove, tada se četiri boda dodjeljuju pobjedniku, a jedan bod poraženom hrvaču.

Tri boda se dodjeljuju pobjedniku kad se borba završi na bodove (minimalno tri tehnička boda) za vrijeme regularnog vremena, a da poraženi ne osvoji ni bod. Tri boda pobjedniku i jedan poraženom u istom slučaju ali s razlikom da poraženi osvoji jedan ili više tehničkih

bodova.

Dva boda  se dodjeljuju hrvaču koji dovede svog protivnika u parter prolazeći iza njega i u tom položaju ga zadržava i kontrolira u tri dodirne točke: dvije ruke i jedno koljeno, dva koljena i jedna ruka ili dva koljena i glava. Također dva boda se primjerice dodjeljuju hrvaču koji nadvlada, zadrži i kontrolira svog protivnika, prolazeći iza njega, hrvaču koji nosi pravilan zahvat u parteru i koji dovodi svog protivnika u opasan položaj ili trenutni tuš. Dva boda dobiva hrvač napadač čiji protivnik bježi iz zahvata, bacajući se pritom van strunjače u opasni položaj i u situaciji kad hrvač napadač čiji protivnik na nedozvoljen način sprečava izvođenje započetog zahvata ili tuša. Isto tako, dva boda idu hrvaču napadaču za vrijeme naređenog hvata u grčko-rimskom načinu kada njegov protivnik odbije zauzeti pravilan položaj nakon prve usmene opomene. Napadnutom hrvaču daju se dva boda ako napadač dođe u položaj trenutnog tuša ili se u izvođenju zahvata okreće preko svojih ramena.

Jedan bod dodjeljuje se hrvaču koji nosi pravilan zahvat iz stojećeg položaja ili partera, a da pri tom ne dovodi protivnika u opasan položaj. Hrvaču koji blokira ili okrene svog protivnika preko jedne ili dvije opružene ruke, leđima okrenutog prema strunjači i hrvaču čiji je zahvat nepravilno sprječavan od protivnika, ali koji unatoč tome može izvesti svoj zahvat-jedan bod. Hrvaču napadaču jedan bod daje se: kad protivnik pobjegne sa strunjače ili iz zahvata, odbije pravilan početak, nedozvoljen zahvat ili grubost, kad zadrži svog protivnika u opasnom položaju pet sekundi i više, kad protivnik potpuno stavi stopalo na zaštitni dio strunjače u stojećem položaju. Isto tako jedan bod dodjeljuje se hrvaču koji se prilikom naređenog hvata u trećem periodu u grčko-rimskom stilu, pri rezultatu 0:0, nalazi donji i zahvaljujući uspješnoj obrani, ne dozvoli tehnički bod. Jedan bod ide hrvaču čije je protivnik zaustavio borbu zbog povrede bez krvarenja, te u situaciji kad protivnik zatraži "challenge" nakon kojeg sudačka odluka nije promijenjena.

 

Sljedeće najave