Registracija

HOKEJ NA LEDU-DIMENZIJE TERENA

Robert Kermeci , 24.04.2017 16:48

HOKEJ NA LEDU-DIMENZIJE TERENA

Hokej na ledu se igra na klizalištu dimenzija 61 x 30 metara. Sva četiri kuta su zaobljena, a  radijus je od 7 do 8,5 metara. Teren je podijeljen dvjema plavim linijama na tri jednake trećine od kojih su dvije obrambeno/napadačke trećine. Ograda je visine od 1,17 do 1,22 metara, mjereno od površine terena sa vratima koja se otvaraju prema unutra. Duž cijele ograde na donjem dijelu je posebna odbojna ploča žute boje. Prema pravilima, ograda ne smije imati neravnu površinu, niti bilo kakve izbočine koje bi mogle ozlijediti igrače. Sigurnosna stakla su visine od 80 do 120 cm.

Teren je po širini podijeljen sa pet linija koje su označene na ledu a označene su i okomito na ogradi. Trećine su označene plavim linijama širine 30 cm, a polovica terena označena je crvenom linijom iste širine. Širina neutralne zone iznosi 17 metara. Linija na kojoj su postavljeni golovi 4 je metra udaljena od kraja klizališta, široka 5 cm i crvene je boje. Na terenu su označena četiri kruga crvenom bojom promjera 4,57 metara. Na sredini terena je plava točka promjera 30 cm, oko kojeg je plavi krug polumjera 4,5 metara.

Ispred svakog gola je polukrug promjera 180 cm, a obojen je svjetlo plavom bojom. Gol je visok 122 cm a širok 183 cm. Prostor ispred svakog gola je ograničen tankom crvenom linijom. Debljina leda je oko 20 cm, a temperatura oko -8°C.

Sljedeće najave