Registracija

DIMENZIJE TERENA ZA MAČEVANJE

Robert Kermeci , 09.08.2017 18:30

DIMENZIJE TERENA ZA MAČEVANJE

Teren za mačevanje je dužine 14 m, visine do 50 cm, a širine od 1,5 do 2 m. Može biti izrađen od gume i teži oko 25 kg, od aluminija težine oko 300 kg, te od pletenog metala težine oko 70 kg.

Teren ili borilište, označeno je sa pet linija koje su okomite na duljinu terena. Centralna linija označena je isprekidano po cijeloj širini borilišta. Dvije linije za postavljanje u stav,  udaljene su 2 m sa svake strane od centralne linije te su iscrtane po cijeloj širini terena. Dvije granične linije iscrtane su po cijeloj širini borilišta na udaljenosti 7 m od centralne linije. Linije označene su na udaljenosti od 2 m od granične linije, različite su boje od boje borilišta.

Za vrijeme ekipnih natjecanja prema pravilima FIE, mora postojati prostor  koji je rezerviran za članove ekipe. U tom prostoru dozvoljen je pristup samo kapetanu ekipe i jednom treneru. Prostor je označen žutim linijama koje ograničavaju površinu od 9 m², na razdaljini između 2 i 6 m od svakog kraja prostora za borilište koji je dimenzija 18 m x 8 m. Mačevanje se obično održava u univerzalnim sportskim dvoranama, a zbog brzih pokreta potrebna je veća razina rasvjete, najmanje od 300 luksa osvijetljenosti. 

Sljedeće najave