Registracija

BOKS-DIMENZIJE BORILIŠTA

Robert Kermeci , 15.07.2017 14:05

BOKS-DIMENZIJE BORILIŠTA

Boksački ringovi dimenzija su u  rasponu od najmanje 4,9 m x 4,9 m do maksimalno 6,1 m x 6,1 m izmjereno unutar linije konopaca. Oni su konstruirani kao platforma koja je podignuta od tla najmanje 91 cm a najviše 122 cm. Oko ringa mora biti minimalno dva metra slobodnog prostora.
Podloga ringa sastoji od ravnog dijela koju čini podnica od šperploča debljine 20 do 25 mm koja je postavljena preko robusnog čeličnog okvira, pokrivenog slojem debljine od 1,3 do 1,9 cm. Na površini je razapeta cerada koja je pričvršćena na krajevima. Podloga ne smije biti skliska i mora biti najmanje 46 cm izvan linije konopaca. Pod opremu ringa spada i gong sa udaraljkom ili zvono.

Konopci

se koriste za obilježavanje područja borilišta. Debljina konopaca je 40 mm, koji su pokriveni mekanim materijalom te spojeni sa svake strane ringa na jednakim udaljenostima. Visine konopaca su na 40.6 cm,71,1 cm, 101,6 cm i posljednji najviši na 132,1 cm od podloge ringa. Konopci su u svakom dijelu borilišta napeti radi apsorbiranja udarca.

Boksački ring je opremljen sa četiri kutna stupa koji su dovoljno obloženi da bi se spriječilo ozljeđivanje boksača. Stupovi su postavljeni tako da je crvenom bojom obojen lijevi kut nasuprot predsjedniku komisije. Bijeli stup je sa lijeve strane kao i daljnji desni, a plavi je bliži stup sa desne strane ringa. U ringu je pravilima propisano osvjetljenje koje mora biti 1000 luksa na službenim boksačkim natjecanjima.

Uz borilište postavljene su u tri kuta stepenice, jedne u neutralnom kutu za suce i liječnike, a druge dvije su postavljene u suprotnim kutovima za natjecatelje i pomoćno osoblje. Prema propisima izvan ringa su u dva neutralna kuta pričvršćene plastične vrećice u koje liječnici bacaju otpadni sanitarni materijal koji se koriste u slučaju pružanja prve pomoći boksačima prilikom krvarenja.

Sljedeće najave