Registracija

BILJAR-PRAVILA DISCIPLINA OSMICA

Robert Kermeci , 30.06.2017 21:24

BILJAR-PRAVILA DISCIPLINA OSMICA

U disciplini biljara osmica, pobjednik je onaj igrač koji prvi ubaci svoje kugle pomoću štapa u rupu i na kraju crnu kuglu označenu brojem osam u najavljenu rupu. Na početku igre kugle se slažu u trokut s time da je crna kugla u sredini trokuta, a kugla u vrhu trokuta postavljena je na donjoj točki. Igra se sa petnaest kugli koje se nazivaju objektne kugle i bijelom kuglom kojom se gađaju iste.

Natjecatelj koji legalno ubaci najavljenu kuglu odabire svoju grupu. Puna grupa su kugle označene brojevima od jedan do sedam, a šarena od devet do petnaest. Početni udarac kojim se razbijaju kugle izvodi se tako da se bijela kugla stavi u prostor iza gornje linije. Legalan udarac je onaj kad je bar jedna kugla ubačena u rupu, odnosno ako ni jedna kugla nije ubačena tada bar četiri objektne kugle moraju dodirnuti stranicu stola kako bi se udarac smatrao legalnim. U slučaju da se to ne dogodi, tada protivnik ima više izbora kako nastaviti s igrom. On može prihvatiti trenutnu poziciju i nastaviti s igrom, može odlučiti ponoviti igru i sam razbijati kugle, odnosno može odlučiti ponoviti igru, te pustiti svog protivnika da ponovo razbija kugle.

New Roman","serif"">Ako igrač pri razbijanju ubaci crnu kuglu broj osam, to nije prekršaj te on može vratiti kuglu broj osam na donju točku, i nastaviti sa igrom iz trenutne pozicije ili može odlučiti ponoviti igru i ponovo razbijati kugle. Ako igrač pri razbijanju ubaci kuglu broj osam, a istovremeno mu bijela kugla uđe u rupu ili izleti sa stola, na redu je protivnik koji može vratiti kuglu broj osam na donju točku, a bijelu kuglu smije postaviti bilo gdje iza gornje linije, ili može odlučiti ponoviti igru i sam razbijati kugle.

Prekršajem se smatra ako neka od objektnih kugli ispadne sa stola prilikom udarca razbijanja. Kugle koje su ispale sa stola ostaju izvan igre, osim kugle broj osam koja se vraća na donju točku. Protivnik koji dolazi na red može prihvatiti trenutnu poziciju i nastaviti s igrom, ili bijelu kuglu smije postaviti bilo gdje iza gornje linije.

Otvoreni stolom se smatra situacija dok još nijedan igrač nije odabrao svoju grupu kugli. Pravilo bijele kugle u ruci znači kad igrač koji je na redu za igru može staviti bijelu kuglu bilo gdje na površini stola i od tamo nastaviti sa igrom. Gubitkom igre se smatra kad natjecatelj napravi prekršaj prilikom ubacivanja crne kugle (broj osam), prije nego li je pospremio sve svoje, ubacivanje crne kugle u nenajavljenu rupu i izbacivanje iste sa stola.

Sljedeće najave