Registracija

BADMINTON-DIMENZIJE TERENA

Robert Kermeci , 15.05.2017 17:28

BADMINTON-DIMENZIJE TERENA

Badminton se igra za pojedinačnu igru na terenu dimenzija 5,18 m x13,40 m. Dimenzije za parove su 6,10 m x 13,40 m. Na sredini terena postavljena je mreža na visini 1,524 m, dok je na rubu terena na visini 1,55 m. Prednja servisna crta od mreže je udaljena 198 cm. Od prednje servisne crte do stražnje servisne crte u igri pojedinaca je 388 cm. Udaljenost od stražnje crte i stražnje servisne crte za pojedince je 72 mm. Razmak između uzdužne crte za pojedince i uzdužne crte za parove je 42 cm.

Po dva servisna polja su na svakoj polovici terena, a svako servisno polje je širine 253 cm. Crte koje označavaju igralište su širine 40 mm. Prema pravilima crte kojima se označava igralište moraju biti lako uočljive, bijele ili žute boje.

Stupovi za mrežu visoki su 1,55 metara, a moraju ostati okomiti kad se mreža zategne. Stupovi su okomiti na uzdužne crte neovisno o tome odigrava li se pojedinačni meč ili parovi.

Mreža je proizvedena od tanke tamne niti jednake debljine s otvorima od 15-20 mm. Mreža je širine 760 mm, a dužine je najmanje 6,1 metar. Prema propisima vrh mreže obrubljen je bijelom trakom koja je široka 75 mm i presavijena tako da se kroz nju može provući žica ili uže i da leži na žici ili užetu. Uže je poravnato sa vrhom stupova, te je čvrsto zategnuto.

Podloga za badminton je u novije vrijeme uz uobičajene dvoranske podloge i od plastike. Te plastični tereni lako su prenosivi. Minimalna visina dvorane za međunarodna natjecanja je 9 metara.
Sljedeće najave