Registracija

ATLETIKA PRAVILA-BACAČKE DISCIPLINE

Robert Kermeci , 06.02.2017 20:07

ATLETIKA PRAVILA-BACAČKE DISCIPLINE

Pročitajte o pravilima atletskih bacačkih disciplina bacanje diska, koplja, kugle i kladiva.

Bacanje diska
Bacač diska stoji u prostoru za bacanje, okrenut leđima u odnosu na pravac bacanja. Bacač zatim izvodi jednu i pol rotacije u mjestu, povećava time brzinu, prije nego što baci disk. Bacanje diska se može izvesti promjenom noge, što znači da bacač izvodi još jedan dodatni okret oko svoje osi na jednoj nozi pošto je bacio disk, odnosno bez promjene noge, što znači da bacač izvodi bacanje stojeći u mjestu na obje noge. Svaki natjecatelj ima pravo na tri pokušaja, osmorica (na manjim natjecanjima šestorica) imaju pravo na još tri pokušaja. Nijedan natjecatelj nema pravo na dodatne pokušaje, ako u prva tri pokušaja nemaju barem jedan uspjeli pokušaj. Pri bacanju natjecatelj smije dotaći samo unutarnji dio obruča. Natjecatelj može napustiti krug kroz njegov stražnji dio odnosno  iza linije koja obilježava njegovu sredinu, tek kada disk dodirne tlo. Hitac se mjeri od najbližeg otiska, nastalog pri padu diska na tlo, do unutarnjeg ruba kruga.
Bacanje koplja
Zaletište je skoro isto za muškarce i za žene te iznosi 25 do 30 m. Najvažniji pokret za bacača koji baca desnom rukom koplje je naglo zaustavljanje na lijevoj nozi i izbačaj rukom sa zadrškom tako da snaga cijelog tijela sudjeluje u izbačaju koplja. Lijeva strana tijela osigurava značajnu blokadu koja je važna da bi se osigurala najveća moguća energija za izbačaj koplja. Ispravan izbačaj je ako vrh metalne glave koplja prvo dotakne tlo prije drugog dijela koplja.
Bacanje kugle                                                                                                                     Tehnike u bacanju kugle su linearna i rotaciona. Muškarci koriste podjednako obje tehnike, dok se žene služe linearnom tehnikom.Za postizanje što veće brzine bacanja, povećanjem brzine treba smanjiti kut. Unutarnji promjer prostora za bacanje kugle je 213,5 cm. Ispravan pokušaj bacanja kugle je kad natjecatelj baci kuglu unutar označenog prostora, te kada ne napravi prijestup.
Bacanje kladiva
Prije nego se baci kladivo, u prostoru za bacanje, bacač kladiva napravi tri do četiri okreta prije samog izbačaja. Bacač kladiva sakuplja energiju u svakom okretu, da bi u zadnjem okretu težina kladiva bila jednaka težini 300 kg. To je težina koju bacač treba održati držeći žicu uglavnom na vrhovima prstiju. Dva najvažnija faktora za dugi izbačaj su kut izlaska i brzina kladiva. Natjecatelj u početnom položaju prije početka izvođenja zamaha ili okreta može spustiti glavu kladiva na tlo ili van kruga. Neuspješni pokušaj ne smatra se ako glava kladiva tokom zamaha ili okreta bacača dodirne gornji rub obruča kruga ili tlo izvan kruga. Isto tako ako natjecatelj nakon toga prekine izvođenje pokušaja kako bi ponovo počeo iznova, taj pokušaj neće se tretirati kao neuspješan. Kladivo mora pasti u polje označeno linijama.

Sljedeće najave