Registracija

ATLETIKA-POVIJEST

Robert Kermeci , 30.06.2017 17:53

ATLETIKA-POVIJEST

Atletika se naziva i “kraljica sportova” jer obuhvaća sportska nadmetanja u trčanju, hodanju, bacanjima i skokovima. Riječ Atletica  nalazimo kod Rimljana 600 g. p.n.e pa tako   Galenijus naziva gladijatore dok Pilinije koristi riječ “ars atletica”.

Prve antičke Olimpijske igre održane su 776. godine prije Krista. Utrka na jedan stadij smatra se najstarijom disciplinom, te da je prešla u panhelenske igre izravno od kulta. Naime, svećenici koji su palili vatru na žrtveniku u Olimpiji morali su pretrčati jedan stadij  ili 192,8 metara. Postojala je i utrka pod nazivom Diaulos na dva stadija i odgovara sadašnjoj dionici od 400 metara.

U današnje vrijeme atletika se dijeli na laku i tešku atletiku. Prve suvremene Olimpijske igre bile su održane 1896. godine, te se atletika tada uključuje u redovan Olimpijski program.

Od trkačkih disciplina sportaši se natječu u utrci na 100 metara, 200 metara i 400 metara, dok se utrka na 60 metara održava najčešće u dvorani. To su kratke pruge. Srednje pruge su discipline na 800 metara, 1500 metara i 3000 metara. U dugoprugaške utrke spadaju dionice od 5000 metara, 10 000 metara i maraton od standardne dužine  42,195 kilometara.

style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: "Times New Roman","serif"">Kod utrka sa štafetom postoje dvije utrke. To su 4x100 metara i 4x400 metara s ekipom od četiri trkača koji izmjenjuju štafetnu palicu svakih 100 odnosno 400 metara. Preponske utrke su utrke sa preponama na 60 i 100 metara koje su tzv. visoke, a tzv. niske prepone su one na 400 i 3000 metara. Brzo hodanje uključuje dionice 10 km, 20 km, 50 km.

U bacačke discipline spadaju koplje, disk, kugla i kladivo. Kod skakačkih disciplina imamo skok u vis, s motkom i troskok.

Višeboj je disciplina koja u sebi sadrži 10 disciplina(desetoboj), a kod žena 7 (sedmoboj). To je utrka na 100 m, zatim slijedi skok u dalj, bacanje kugle, skok u vis i utrka na 400 metara.

Drugog dana natjecatelj započinje sa  utrkom na 110 m s preponama, pa bacanje diska, skok s motkom, bacanje koplja, te na kraju utrka na 1500 m.

Sedmoboj sadrži slijedeće discipline 100 metara prepone, skok u vis, bacanje kugle i utrka na 200 metara, skok u dalj, bacanje koplja i utrka na 800 metara.

Svjetsko prvenstvo u atletici je treće po veličini nakon Olimpijskih igara i Svjetskog nogometnog prvenstva.
Sljedeće najave