Registracija

ATLETIKA-DIMENZIJE NATJECALIŠTA

Robert Kermeci , 25.02.2017 20:09

ATLETIKA-DIMENZIJE NATJECALIŠTA

Natjecanja se održavaju na stadionima i u dvoranama. Standardna dužina atletske staze je 400 m. Stazu čine dva paralelna ravna dijela i dvije krivine istog polumjera. Atletska staza je sa unutrašnje strane omeđena rubnikom visine približno 5 cm i širine od najmanje 5 cm. U slučaju da dio rubnika mora biti privremeno uklonjen radi održavanja drugih disciplina, a pozicija rubnika označava se bijelom crtom širine 5 cm ili zastavicama visine najmanje 20 cm, postavljenim na bijelu crtu tako da se drška zastavice poklapa sa rubom bijele crte bliže stazi,  na međusobnoj udaljenosti od najviše 4 m. Takvo označavanje se primjenjuje i u utrci sa preprekama na dijelu staze ispred i iza vodene prepreke. Kod travnatih staza bez rubnika unutrašnji rub staze se označava bijelom crtom širine 5 cm, na kojoj su postavljene zastavice na udaljenosti 5 m. Staza se mjeri do 30 cm od rubnika ili ako nema rubnika, do 20 cm od unutrašnjeg ruba staze. U svim utrkama zaključno sa 400 m svaki natjecatelj trči u odvojenoj stazi. Staza je širine najmanje 1,22 m, a najviše 1,25 m obrubljenoj sa crtama širine 5 cm. Sve staze su iste širine. Najveći dopušteni poprečni nagib staze je 1:100, a najveći dozvoljeni pad staze u smjeru trčanja je 1:1000.

U utrci na 110 m s preponama, standardne visine prepona su 1,067 m, dok je na 400 m visina 0,914 m. Širina prepone je od 1,18 m do 1,20 m, dok je najveća dopuštena dužina nosača prepone 70 cm. Ukupna težina prepone ne smije biti manja od  10 kg.

Kod utrka na 3000 m visina prepone je 0,914 m kod utrke za muškarce, a 0,762 m kod utrke za  žene. Širina prepone je minimalno 3,96 m. Gornja greda prepone je kvadratnog presjeka i dimenzija 12,7 cm x 12,7 cm. Vodena prepreka je široka  oko 3,66 m te je pričvršćena za podlogu. Jama za vodu, uključujući i prepreku duga je oko 3,66 m te široka oko 3,66 m. Razina vode u jami ne smije biti više od 2 cm niža od razine staze. Dubina jame je 70 cm u dijelu uz prepreku u dužini od oko 30 cm.

style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: "Times New Roman","serif"">U disciplini skok u vis dužina zaletišta je između 15 i 25 m. Najveći dozvoljeni pad zaletišta u smjeru točke ispod sredine letvice je 1:250. Površina zaletišta u zoni odraza natjecatelja pri skoku mora biti potpuno vodoravna. Najmanja udaljenost između stalaka je 4 m, dok je najveća 4.04 m.

Kod skoka s motkom najmanja dužina zaletišta je 40 m, osim kada to uvjeti omoguće je 45 m. Širina zaletišta je od 1,22 m do 1,25 m, koje je označeno sa bijelim crtama širine 5 cm. Dužina kutije za ubadanje motke je 1 m, širina je na prednjem kraju 60 cm koja se smanjuje do 15 cm do kraja kutije. 

Dužina zaletišta u skoku u dalj je 40 m , a najviše 45 m izmjereno od linije odraza do kraja zaletišta. Zaletište je širine od 1,22 do 1,25 m i označeno je crtama bijele boje debljine 5 cm. Bazen s pijeskom dužine je približno 10 m te širine do 3 m te je ispunjen sitnim vlažnim pijeskom, gdje razina pijeska mora biti u istoj ravnini sa odraznom daskom. Odrazna daska je dužine od 1,21-1,22 m te širine 20 cm te je bijele boje.

U troskoku, razmak između linije odraza i daljeg ruba bazena najmanje je 21 m. Prostor između daske za odraz i bazena, u kome se odvija doskok u prva dva koraka troskoka, najmanje širine je 1,22 m, sa čvrstom i ujednačenom podlogom.

Bacačke discipline izvode se iz kruga za bacanje. Podloga je betonska ili od bilo kojeg drugog odgovarajućeg materijala koji ne smije biti skliski. Prostor je ograđen zaštitnom mrežom radi sigurnosti gledatelja. Krug za bacanje kugle i kladiva, promjera je 2,135 m, dok je za bacanje diska promjer 2,5 m. Obruč kruga je bijele boje a debljina mu je minimalno 6 mm. Kod bacanja kladiva, dozvoljena je upotreba kruga za bacanje diska pod uvjetom da se koristi prijenosni prsten kojim se promjer kruga sa 2,5 m smanjuje na 2,135 m.

Za bacanje koplja zaletište je dužine od 30 do 36,5 m. Označeno je sa dvije paralelne bijele crte 5 cm širine, koje su na međusobnoj udaljenosti od 4 m. Na terenu se u dužini od 75 cm, povlače bijele linije širine 7 cm bočno od krajeva luka, pod pravim kutom u odnosu na paralelne linije koje označavaju zaletište.

Sljedeće najave