Registracija
Svi
09

Završnica državnog prvenstva ŠSD u krosu - osnovne škole djevojčice

  • Natjecanje
  • Ženski
  • Dječaci
  • liga/natjecanje

Utorak, 09.05.2017 09:45 Početak

Utorak, 09.05.2017 14:00 Završetak

Startna lista - Dječaci

Startni broj Ekipa / natjecatelj Poredak Teren Faza natjecanja
9 ŠŠD VAL VELA LUKA Rose Mikulandra 1. osnovne škole
16 ŠŠD MLADOST PAZIN Leana Tomašić 2. osnovne škole
55 ŠSD STOBREČ STOBREČ Petra Cokarić 3. osnovne škole
71 ŠŠD MLADOST IVANKOVO Iva Barić 4. osnovne škole
80 ŠSD BOGUMILAC SAMOBOR Maja Petrušić 5. osnovne škole
41 ŠSD JOSIPOVAC JOSIPOVAC Paola Rešetar 6. osnovne škole
1 ŠŠD MLADOST BJELOVAR Martina Pokos 7. osnovne škole
27 ŠSD IZVOR KRIŽEVCI Marcela Gudić 8. osnovne škole
19 ŠŠD MLADOST PAZIN Lucija Androšić 9. osnovne škole
29 ŠSD TOPLICE KRAPINSKE TOPLICE Lidija Mušica 10. osnovne škole
18 ŠŠD MLADOST PAZIN Ema Dimovski 11. osnovne škole
17 ŠŠD MLADOST PAZIN Elena Galant 12. osnovne škole
67 ŠSD MLADOST VIROVITICA Ema Borković 13. osnovne škole
20 ŠSD GRABRIK KARLOVAC Lea Novković 14. osnovne škole
57 ŠSD STOBREČ STOBREČ Lara Klojčnik 15. osnovne škole
12 ŠSD JARUN ZAGREB Hana Ostojić 16. osnovne škole
13 ŠSD JARUN ZAGREB Lara Kovač 17. osnovne škole
10 ŠŠD VAL VELA LUKA Petra Dragojević 18. osnovne škole
58 ŠSD STOBREČ STOBREČ Ivana Pelivan 19. osnovne škole
82 ŠSD BOGUMILAC SAMOBOR Nika Kovač 20. osnovne škole
26 ŠSD IZVOR KRIŽEVCI Lucija Kovačić 21. osnovne škole
75 ŠSD SMILJEVAC ZADAR Larisa Vekić 22. osnovne škole
51 ŠSD Ribari Sisak Lucija Bunjevac 23. osnovne škole
37 ŠSD MLADOST PRELOG Dunja Mikec 24. osnovne škole
28 ŠSD TOPLICE KRAPINSKE TOPLICE Nikolina Kovačić 25. osnovne škole
81 ŠSD BOGUMILAC SAMOBOR Lana Ivanuš 26. osnovne škole
79 ŠSD BOGUMILAC SAMOBOR Josipa Koletić 27. osnovne škole
30 ŠSD TOPLICE KRAPINSKE TOPLICE Ivana Prežigalo 28. osnovne škole
3 ŠŠD MLADOST BJELOVAR Arijana Tomljenović 29. osnovne škole
25 ŠSD IZVOR KRIŽEVCI Leona Ostojić 30. osnovne škole
64 ŠSD TORNADO NOVI MAROF Tihana Kišak 31. osnovne škole
42 ŠSD JOSIPOVAC JOSIPOVAC Klara Marojević 32. osnovne škole
22 ŠSD GRABRIK KARLOVAC Mia Maria Jurinjak 33. osnovne škole
34 ŠSD VELEBIT GOSPIĆ Lucija Stilinović 34. osnovne škole
69 ŠSD MLADOST VIROVITICA Matea Meretaj 35. osnovne škole
77 ŠSD SMILJEVAC ZADAR Iva Šimurina 36. osnovne škole
14 ŠSD JARUN ZAGREB Eva Michela Polovina 37. osnovne škole
2 ŠŠD MLADOST BJELOVAR Nika Vlahović 38. osnovne škole
33 ŠSD VELEBIT GOSPIĆ Ana Serdar 39. osnovne škole
63 ŠSD TORNADO NOVI MAROF Leda Košćak 40. osnovne škole
4 ŠŠD MLADOST BJELOVAR Bjanka Jug 41. osnovne škole
24 ŠSD IZVOR KRIŽEVCI Petra Tomac 42. osnovne škole
48 ŠSD ZVIRIĆ KASTAV Tiffany Ljubić 43. osnovne škole
70 ŠSD MLADOST VIROVITICA Ana Culej 44. osnovne škole
21 ŠSD GRABRIK KARLOVAC Marta Janjanin 45. osnovne škole
36 ŠSD MLADOST PRELOG Mia Furdi 46. osnovne škole
72 ŠŠD MLADOST IVANKOVO Ivana Kampić 47. osnovne škole
76 ŠSD SMILJEVAC ZADAR Ema Barić 48. osnovne škole
52 ŠSD Ribari Sisak Emili Karagić 49. osnovne škole
46 ŠSD SOKOLOVAC POŽEGA Martina Obradović 50. osnovne škole
38 ŠSD MLADOST PRELOG Irinea Strahija 51. osnovne škole
49 ŠSD ZVIRIĆ KASTAV Karla Burburan 52. osnovne škole
11 ŠŠD VAL VELA LUKA Josipa Burmas 53. osnovne škole
39 ŠSD JOSIPOVAC JOSIPOVAC Lora Perošević 54. osnovne škole
31 ŠSD VELEBIT GOSPIĆ Ema Filipović 55. osnovne škole
23 ŠSD GRABRIK KARLOVAC Kala Majetić 56. osnovne škole
74 ŠŠD MLADOST IVANKOVO Iva Perak 57. osnovne škole
8 ŠSD VJEKOSLAV KLAIĆ GARČIN Sara Jerković 58. osnovne škole
35 ŠSD MLADOST PRELOG Melani Hlišć 59. osnovne škole
68 ŠSD MLADOST VIROVITICA Ana Blažev 60. osnovne škole
15 ŠSD JARUN ZAGREB Jana Hrnjak 61. osnovne škole
40 ŠSD JOSIPOVAC JOSIPOVAC Mihaela Majhen 62. osnovne škole
54 ŠSD Ribari Sisak Barbara Radić 63. osnovne škole
53 ŠSD Ribari Sisak Jana Mioković 64. osnovne škole
7 ŠSD VJEKOSLAV KLAIĆ GARČIN Magdalena Đogaš 65. osnovne škole
65 ŠSD TORNADO NOVI MAROF Lucija Žugec 66. osnovne škole
73 ŠŠD MLADOST IVANKOVO Dora Majić 67. osnovne škole
66 ŠSD TORNADO NOVI MAROF Tea Sabolić 68. osnovne škole
50 ŠSD ZVIRIĆ KASTAV Adriana Ross 69. osnovne škole
6 ŠSD VJEKOSLAV KLAIĆ GARČIN Klara Ivanišić 70. osnovne škole
47 ŠSD ZVIRIĆ KASTAV Lea Butorac 71. osnovne škole
56 ŠSD STOBREČ STOBREČ Petra Kamber 72. osnovne škole
5 ŠSD VJEKOSLAV KLAIĆ GARČIN Maja Duspara 73. osnovne škole
45 ŠSD SOKOLOVAC POŽEGA Katarina Babić 74. osnovne škole
61 ŠSD SKRADIN SKRADIN Anđela Kata Petrović 75. osnovne škole
60 ŠSD SKRADIN SKRADIN Karla Skorić 76. osnovne škole
43 ŠSD SOKOLOVAC POŽEGA Monika Sabljić 77. osnovne škole
44 ŠSD SOKOLOVAC POŽEGA Marija Samardžić 78. osnovne škole
59 ŠSD SKRADIN SKRADIN Margareta Skorić 79. osnovne škole
62 ŠSD SKRADIN SKRADIN Anđela Kartelo 80. osnovne škole
32 ŠSD VELEBIT GOSPIĆ Ela Pavelić 81. osnovne škole
78 ŠSD SMILJEVAC ZADAR Nina Perišić 82. osnovne škole

Poredak - Dječaci

# Ekipa Bodovi
1 ŠŠD MLADOST PAZIN 22
2 ŠSD STOBREČ STOBREČ 37
3 ŠSD BOGUMILAC SAMOBOR 51
4 ŠSD IZVOR KRIŽEVCI 59
5 ŠSD TOPLICE KRAPINSKE TOPLICE 63
6 ŠSD JARUN ZAGREB 70
7 ŠŠD VAL VELA LUKA 72
8 ŠŠD MLADOST BJELOVAR 74
9 ŠSD JOSIPOVAC JOSIPOVAC 92
10 ŠSD MLADOST VIROVITICA 92
11 ŠSD GRABRIK KARLOVAC 92
12 ŠSD SMILJEVAC ZADAR 106
13 ŠŠD MLADOST IVANKOVO 108
14 ŠSD MLADOST PRELOG 121
15 ŠSD VELEBIT GOSPIĆ 128
16 ŠSD RIBAR SISAK 135
17 ŠSD TORNADO NOVI MAROF 137
18 ŠSD ZVIRIĆ KASTAV 164
19 ŠSD VJEKOSLAV KLAIĆ GARČIN 193
20 ŠSD SOKOLOVAC POŽEGA 201
21 ŠSD SKRADIN SKRADIN 230
Sljedeće najave