Registracija
Lip
26

26. međunarodni rukometni turnir Makarska 2024.

  • Turnir
  • Muško / Ženski
  • SVI/SVI (M/Ž - 2007/2008; 2009/2010; 2011/2012; 2013/2014.)
  • liga/natjecanje

RUKOMET

SudioniciUKS Spartakus Buk M 09/10 - Makarska 2024.
Garliava M 09/10 - Makarska 2024.
RD Izola M 09/10 - Makarska 2024.
RK Kingtrade M 09/10 - Makarska 2024.
Gwardia Opole M 09/10 - Makarska 2024.
Bruck An Der Mur M 09/10 - Makarska 2024.
RK Dobova M 09/10 - Makarska 2024.
RK Hrvatski Dragovoljac M 09/10 - Makarska 2024.
Orzel Opole M 09/10 - Makarska 2024.
HRK Međugorje M 09/10 - Makarska 2024.
ŽRK Izola W 09/10 - Makarska 2024.
UKS Pantery Dopiewo W 09/10 - Makarska 2024.
Bajnok W 09/10 - Makarska 2024.
RK Orkan W 09/10 - Makarska 2024.
Hypo NO W 09/10 - Makarska 2024.
ŽRK Makarska W 09/10 - Makarska 2024.
RK Multinorm Cerna W 09/10 - Makarska 2024.
RK Olimpija W 09/10 - Makarska 2024.
Varėnos Sporto Centras M 09/10 - Makarska 2024.
RK Slovan M 09/10 - Makarska 2024.
Reistad IL 1 W 07/08 - Makarska 2024.
Bajnok W 07/08 - Makarska 2024.
ŽRK Izola W 07/08 - Makarska 2024.
Hypo NO W 07/08 - Makarska 2024.
Szombately 1 W 09/10 - Makarska 2024.
UKS Bukowia W 09/10 - Makarska 2024.
Pogon Zabrze W 09/10 - Makarska 2024.
Szombately 2 W 09/10 - Makarska 2024.
DHK Banik Most W 07/08 - Makarska 2024.
RK Olimpija W 07/08 - Makarska 2024.
RK Sevnica M 11/12 - Makarska 2024.
RK Hrvatski Dragovoljac M 11/12 - Makarska 2024.
Varėnos Sporto Centras M 11/12 - Makarska 2024.
RK Međugorje M 11/12 - Makarska 2024.
RD Izola M 11/12 - Makarska 2024.
RK Kamičak M 11/12 - Makarska 2024.
Orzel Opole M 11/12 - Makarska 2024.
Bruck An Der Mur M 11/12 - Makarska 2024.
Stabaek Handball W 07/08 - Makarska 2024.
Reistad IL 2 W 07/08 - Makarska 2024.
ŠDRŠ Vrhnika W 09/10 - Makarska 2024.
Garliava W 09/10 - Makarska 2024.
RK Kamičak M 07/08 - Makarska 2024.
Garliava M 07/08 - Makarska 2024.
RK Hrvatski Dragovoljac M 07/08 - Makarska 2024.
RK Slovan M 07/08 - Makarska 2024.
Pogon Zabrze 1945 2 M 11/12 - Makarska 2024.
RK Lukavac M 11/12 - Makarska 2024.
Zvezda Logatec W 09/10 - Makarska 2024.
ŽRK Knin W 09/10 - Makarska 2024.
RD Izola M 07/08 - Makarska 2024.
Gwardia Opole M 07/08 - Makarska 2024.
RK Lukavac M 07/08 - Makarska 2024.
Bratislava M 07/08 - Makarska 2024.
Varėnos Sporto Centras W 11/12 - Makarska 2024.
ŽRK Izola W 11/12 - Makarska 2024.
ŠDRŠ Vrhnika W 13/14 - Makarska 2024.
RK Orkan W 13/14 - Makarska 2024.
Bajnok W 11/12 - Makarska 2024.
ŽARK Split W 11/12 - Makarska 2024.
Hypo NO 1 W 11/12 - Makarska 2024.
RK Multinorm Cerna W 11/12 - Makarska 2024.
ŠDRŠ Vrhnika W 11/12 - Makarska 2024.
RK Hvar W 11/12 - Makarska 2024.
UKS Pantery Dopiewo W 11/12 - Makarska 2024.
ŽRK Vukovar W 11/12 - Makarska 2024.
RK Lukavac W 11/12 - Makarska 2024.
Bruck An Der Mur W 11/12 - Makarska 2024.
Hypo NO 2 W 11/12 - Makarska 2024.
RK Olimpija W 11/12 - Makarska 2024.
Szombately W 11/12 - Makarska 2024.
ŽRK Makarska W 11/12 - Makarska 2024.
ŽRK Knin W 11/12 - Makarska 2024.
Zvezda Logtatec W 11/12 - Makarska 2024.
Pogon Zabrze 1945 1 M 11/12 - Makarska 2024.
Frogner Il W 07/08 - Makarska 2024.
RK Sevnica M 07/08 - Makarska 2024.
ŽRK Makarska W 07/08 - Makarska 2024.
ŽRK Knin W 13/14 - Makarska 2024.
Bajnok W 11/12 (1.D)RK Olimpija W 11/12 (2.C)DHK Banik Most W 07/08 (2.B)ŽRK Izola W 07/08 (3.A)UKS Pantery Dopiewo W 11/12 (1.A)ŽRK Izola W 11/12 (2.B)Hypo NO 1 W 11/12 (1.B)RK Hvar W 11/12 (2.A)Szombately W 11/12 (1.C)ŽARK Split W 11/12 (2.D)RK Dobova M 09/10 (1.A)Varėnos Sporto Centras M 09/10 (4.B)HRK Međugorje M 09/10 (1.B)RK Hrvatski Dragovoljac M 09/10 (4.A)Gwardia Opole M 09/10 (2.A)RK Slovan M 09/10 (3.B)Hypo NO W 07/08 (2.A)RK Olimpija W 07/08 (3.B)RD Izola M 09/10 (2.B)Bruck An Der Mur M 09/10 (3.A)RK Lukavac M 07/08 (2.A)RD Izola M 07/08 (3.B)RK Hrvatski Dragovoljac M 07/08 (2.B)Bratislava M 07/08 (3.A)RD Izola M 11/12 (2.A)RK Međugorje M 11/12 (3.B)RK Sevnica M 11/12 (2.B)RK Lukavac M 11/12 (3.A)RK Kamičak M 11/12 (1.A)Varėnos Sporto Centras M 11/12 (4.B)Pogon Zabrze W 09/10 (1.D)Szombately 1 W 09/10 (2.C)UKS Bukowia W 09/10 (1.C)Zvezda Logatec W 09/10 (2.D)ŽRK Izola W 09/10 (1.B)Garliava W 09/10 (2.A)RK Orkan W 09/10 (3.A)UKS Pantery Dopiewo W 09/10 (3.B)RK Hrvatski Dragovoljac M 11/12 (1.B)Orzel Opole M 11/12 (4.A)Garliava M 09/10 (5.A)RK Kingtrade M 09/10 (6.B)Bajnok W 09/10 (1.A)Hypo NO W 09/10 (2.B)Bruck An Der Mur M 11/12 (5.A)Pogon Zabrze 1945 1 M 11/12 (5.B)K Kamičak M 07/08 (4.A)Gwardia Opole M 07/08 (4.B)Orzel Opole M 09/10 (5.B)UKS Spartakus Buk M 09/10 (6.A)ŠDRŠ Vrhnika W 11/12 (3.A)Varėnos Sporto Centras W 11/12 (3.B)ŽRK Makarska W 11/12 (3.C)RK Lukavac W 11/12 (3.D)Hypo NO 2 W 11/12 (4.C)Bruck An Der Mur W 11/12 (4.D)Zvezda Logtatec W 11/12 (4.A)RK Multinorm Cerna W 11/12 (4.B)RK Multinorm Cerna W 09/10 (4.C)Szombately 2 W 09/10 (4.D)HRK Međugorje M 09/10RK Slovan M 09/10Varėnos Sporto Centras M 09/10Bruck An Der Mur M 09/10RK Olimpija W 09/10 (3.C)ŽRK Knin W 09/10 (3.D)ŠDRŠ Vrhnika W 09/10 (4.A)ŽRK Makarska W 09/10 (4.B)Reistad IL 2 W 07/08 (4.B)ŽRK Makarska W 07/08 (5.A)Hypo NO W 09/10 Zvezda Logatec W 09/10ŽRK Izola W 11/12ŽARK Split W 11/12RK Hvar W 11/12RK Olimpija W 11/12 Reistad IL 1 W 07/08 (4.A)Frogner Il W 07/08 (5.B)Orzel Opole M 11/12RK Međugorje M 11/12RK Sevnica M 11/12Varėnos Sporto Centras M 11/12RK Lukavac M 11/12RK Kamičak M 11/12RK Hrvatski Dragovoljac M 11/12RD Izola M 11/12 Garliava W 09/10 Pogon Zabrze W 09/10UKS Pantery Dopiewo W 11/12Szombately W 11/12 Hypo NO 1 W 11/12Bajnok W 11/12RK Hrvatski Dragovoljac M 09/10Gwardia Opole M 09/10Bajnok W 07/08 DHK Banik Most W 07/08 RK Dobova M 09/10 RD Izola M 09/10Bajnok W 09/10UKS Bukowia W 09/10ŽRK Izola W 09/10Szombately 1 W 09/10Stabaek Handball W 07/08 (1.B)Hypo NO W 07/08 RK Slovan M 07/08 (1.B)RD Izola M 07/08RK Sevnica M 07/08 (1.A)Bratislava M 07/08Garliava M 07/08 (5.A)Pogon Zabrze 1945 1 M 11/12Pogon Zabrze 1945 2 M 11/12ŽRK Makarska W 09/10 RK Multinorm Cerna W 09/10ŽRK Vukovar W 11/12ŽRK Knin W 11/12 RK Orkan W 13/14ŽRK Knin W 13/14RK Kingtrade M 09/10UKS Spartakus Buk M 09/10 ŠDRŠ Vrhnika W 09/10Szombately 2 W 09/10Bruck An Der Mur W 11/12Zvezda Logtatec W 11/12ŠDRŠ Vrhnika W 11/12 RK Lukavac W 11/12 Varėnos Sporto Centras W 11/12ŽRK Makarska W 11/12 Garliava M 09/10Orzel Opole M 09/10UKS Pantery Dopiewo W 09/10ŽRK Knin W 09/10 Reistad IL 1 W 07/08 Reistad IL 2 W 07/08 RK Olimpija W 07/08ŽRK Izola W 07/08RK Orkan W 09/10 RK Olimpija W 09/10 Frogner Il W 07/08 ŽRK Makarska W 07/08 RK Kamičak M 07/08 (4.A)Bruck An Der Mur M 11/12Hypo NO 2 W 11/12RK Multinorm Cerna W 11/12ŠDRŠ Vrhnika W 13/14RK Lukavac M 07/08RK Hrvatski Dragovoljac M 07/08 RK Sevnica M 07/08RK Slovan M 07/08Stabaek Handball W 07/08

Srijeda, 26.06.2024 09:00 Početak

Nedjelja, 30.06.2024 21:00 Završetak

Raspored turnira -

Početak Utakmica Rezultat Teren Faza natjecanja
26.06. 08:30 UKS Spartakus Buk M 09/10 Garliava M 09/10 17-20 1 Grupa A M09/10
26.06. 09:00 RD Izola M 09/10 RK Kingtrade M 09/10 23-18 5 Grupa B M09/10
26.06. 09:00 Gwardia Opole M 09/10 Bruck An Der Mur M 09/10 22-17 2 Grupa A M09/10
26.06. 09:00 RK Dobova M 09/10 RK Hrvatski Dragovoljac M 09/10 31-15 3 Grupa A M09/10
26.06. 09:00 Orzel Opole M 09/10 HRK Međugorje M 09/10 17-20 4 Grupa B M09/10
26.06. 09:20 ŽRK Izola W 09/10 UKS Pantery Dopiewo W 09/10 20-14 1 Grupa B W09/10
26.06. 09:50 Bajnok W 09/10 RK Orkan W 09/10 29-25 3 Grupa A W09/10
26.06. 09:50 Hypo NO W 09/10 ŽRK Makarska W 09/10 24-10 4 Grupa B W09/10
26.06. 09:50 RK Multinorm Cerna W 09/10 RK Olimpija W 09/10 10-25 5 Grupa C W09/10
26.06. 09:50 Varenos Sporto M 09/10 RK Slovan M 09/10 13-20 2 Grupa B M09/10
26.06. 10:10 Reistad IL 1 W 07/08 Bajnok W 07/08 11-30 1 Grupa A W07/08
26.06. 10:40 ŽRK Izola W 07/08 Hypo NO W 07/08 13-19 2 Grupa A W07/08
26.06. 10:40 Szombately 1 W 09/10 UKS Bukowia W 09/10 20-25 4 Grupa C W09/10
26.06. 10:40 Pogon Zabrze W 09/10 Szombately 2 W 09/10 34-4 5 Grupa D W09/10
26.06. 10:40 DHK Banik Most W 07/08 RK Olimpija W 07/08 19-17 3 Grupa B W07/08
26.06. 11:00 RK Sevnica M 11/12 RK Hrvatski Dragovoljac M 11/12 15-22 1 Grupa B M11/12
26.06. 11:30 Varenos Sporto M 11/12 RK Međugorje M 11/12 13-19 3 Grupa B M11/12
26.06. 11:30 RD Izola M 11/12 RK Kamičak M 11/12 13-16 4 Grupa A M11/12
26.06. 11:30 Orzel Opole M 11/12 Bruck An Der Mur M 11/12 14-11 5 Grupa A M11/12
26.06. 11:30 Stabaek Handball W 07/08 Reistad IL 2 W 07/08 21-12 2 Grupa B W07/08
26.06. 11:40 ŠDRŠ Vrhnika W 09/10 Garliava W 09/10 19-24 1 Grupa A W09/10
26.06. 17:00 RK Kamičak M 07/08 Garliava M 07/08 22-13 3 Grupa A M07/08
26.06. 17:00 RK Hrvatski Dragovoljac M 07/08 RK Slovan M 07/08 15-22 4 Grupa B M07/08
26.06. 17:00 Pogon Zabrze 1945 2 M 11/12 RK Lukavac M 11/12 9-18 2 Grupa A M11/12
26.06. 17:00 Zvezda Logatec W 09/10 ŽRK Knin W 09/10 23-16 5 Grupa D W09/10
26.06. 17:00 RD Izola M 07/08 Gwardia Opole M 07/08 24-19 1 Grupa B M07/08
26.06. 17:40 RK Lukavac M 07/08 Bratislava M 07/08 16-18 2 Grupa A M07/08
26.06. 17:50 Varenos Sporto W 11/12 ŽRK Izola W 11/12 5-16 4 Grupa B W11/12
26.06. 17:50 ŠDRŠ Vrhnika W 13/14 RK Orkan W 13/14 23-3 5 Grupa A W13/14
26.06. 17:50 Bajnok W 11/12 ŽARK Split W 11/12 15-3 1 Grupa D W11/12
26.06. 17:50 Hypo NO 1 W 11/12 RK Multinorm Cerna W 11/12 29-7 3 Grupa B W11/12
26.06. 18:30 ŠDRŠ Vrhnika W 11/12 RK Hvar W 11/12 18-20 5 Grupa A W11/12
26.06. 18:30 UKS Pantery Dopiewo W 11/12 ŽRK Vukovar W 11/12 32-4 1 Grupa A W11/12
26.06. 18:30 RK Lukavac W 11/12 Bruck An Der Mur W 11/12 12-8 2 Grupa D W11/12
26.06. 18:30 Hypo NO 2 W 11/12 RK Olimpija W 11/12 14-17 3 Grupa C W11/12
26.06. 18:30 Szombately W 11/12 ŽRK Makarska W 11/12 22-3 4 Grupa C W11/12
27.06. 08:00 RK Orkan W 09/10 ŠDRŠ Vrhnika W 09/10 18-18 3 Grupa A W09/10
27.06. 08:00 Garliava W 09/10 Bajnok W 09/10 23-30 4 Grupa A W09/10
27.06. 08:00 Hypo NO 1 W 11/12 ŽRK Knin W 11/12 21-1 5 Grupa B W11/12
27.06. 08:00 RK Olimpija W 09/10 Szombately 1 W 09/10 14-25 1 Grupa C W09/10
27.06. 08:00 UKS Bukowia W 09/10 RK Multinorm Cerna W 09/10 32-16 2 Grupa C W09/10
27.06. 08:40 Bruck An Der Mur M 11/12 RK Kamičak M 11/12 9-21 5 Grupa A M11/12
27.06. 08:50 Zvezda Logtatec W 11/12 UKS Pantery Dopiewo W 11/12 12-28 4 Grupa A W11/12
27.06. 08:50 ŽRK Makarska W 09/10 ŽRK Izola W 09/10 11-21 2 Grupa B W09/10
27.06. 08:50 RK Lukavac M 11/12 RD Izola M 11/12 12-26 1 Grupa A M11/12
27.06. 08:50 ŽRK Vukovar W 11/12 ŠDRŠ Vrhnika W 11/12 2-23 3 Grupa A W11/12
27.06. 09:20 Bruck An Der Mur M 09/10 RK Hrvatski Dragovoljac M 09/10 20-12 5 Grupa A M09/10
27.06. 09:30 Garliava M 09/10 RK Dobova M 09/10 22-29 4 Grupa A M09/10
27.06. 09:30 RK Međugorje M 11/12 RK Sevnica M 11/12 14-21 3 Grupa B M11/12
27.06. 09:30 RK Slovan M 09/10 RD Izola M 09/10 19-22 1 Grupa B M09/10
27.06. 09:40 Orzel Opole M 11/12 Pogon Zabrze 1945 2 M 11/12 14-11 2 Grupa A M11/12
27.06. 10:10 HRK Međugorje M 09/10 RK Kingtrade M 09/10 24-16 3 Grupa B M09/10
27.06. 10:10 Gwardia Opole M 09/10 UKS Spartakus Buk M 09/10 19-17 5 Grupa A M09/10
27.06. 10:20 Orzel Opole M 09/10 Varenos Sporto M 09/10 16-27 4 Grupa B M09/10
27.06. 10:20 Pogon Zabrze 1945 1 M 11/12 Varenos Sporto M 11/12 11-15 2 Grupa B M11/12
27.06. 10:50 Frogner Il W 07/08 DHK Banik Most W 07/08 14-21 1 Grupa B W07/08
27.06. 11:00 Hypo NO W 07/08 Reistad IL 1 W 07/08 19-13 3 Grupa A W07/08
27.06. 11:00 RK Olimpija W 07/08 Stabaek Handball W 07/08 8-16 2 Grupa B W07/08
27.06. 11:10 RK Sevnica M 07/08 RK Kamičak M 07/08 21-11 5 Grupa A M07/08
27.06. 11:10 Bajnok W 07/08 ŽRK Makarska W 07/08 27-15 4 Grupa A W07/08
27.06. 11:10 Garliava M 07/08 RK Lukavac M 07/08 17-18 1 Grupa A M07/08
27.06. 11:50 Hypo NO 1 W 11/12 Varenos Sporto W 11/12 24-6 3 Grupa B W11/12
27.06. 11:50 ŽARK Split W 11/12 Bruck An Der Mur W 11/12 11-4 5 Grupa D W11/12
27.06. 11:50 RK Multinorm Cerna W 11/12 ŽRK Izola W 11/12 6-17 2 Grupa B W11/12
27.06. 12:00 ŽRK Knin W 13/14 ŠDRŠ Vrhnika W 13/14 9-17 1 Grupa A W13/14
27.06. 12:00 Bajnok W 11/12 RK Lukavac W 11/12 21-2 4 Grupa D W11/12
27.06. 16:30 Szombately W 11/12 Hypo NO 2 W 11/12 19-4 2 Grupa C W11/12
27.06. 16:30 ŠDRŠ Vrhnika W 11/12 Zvezda Logtatec W 11/12 19-15 1 Grupa A W11/12
27.06. 16:30 ŽRK Knin W 11/12 Varenos Sporto W 11/12 6-13 3 Grupa B W11/12
27.06. 17:10 UKS Pantery Dopiewo W 09/10 Hypo NO W 09/10 18-22 1 Grupa B W09/10
27.06. 17:10 Szombately 2 W 09/10 Zvezda Logatec W 09/10 14-26 2 Grupa D W09/10
27.06. 17:10 ŽRK Knin W 09/10 Pogon Zabrze W 09/10 13-25 3 Grupa D W09/10
27.06. 17:10 ŽRK Vukovar W 11/12 RK Hvar W 11/12 2-24 4 Grupa A W11/12
27.06. 17:20 ŽRK Makarska W 11/12 RK Olimpija W 11/12 9-9 5 Grupa C W11/12
27.06. 17:50 RK Kingtrade M 09/10 RK Slovan M 09/10 14-22 4 Grupa B M09/10
27.06. 18:00 Varenos Sporto M 09/10 HRK Međugorje M 09/10 14-16 5 Grupa B M09/10
27.06. 18:00 RK Dobova M 09/10 Gwardia Opole M 09/10 14-13 1 Grupa A M09/10
27.06. 18:00 RK Hrvatski Dragovoljac M 09/10 Garliava M 09/10 23-20 2 Grupa A M09/10
27.06. 18:00 RD Izola M 09/10 Orzel Opole M 09/10 16-13 3 Grupa B M09/10
27.06. 18:40 Gwardia Opole M 07/08 RK Slovan M 07/08 14-18 4 Grupa B M07/08
27.06. 18:50 RK Lukavac M 07/08 RK Sevnica M 07/08 8-31 5 Grupa A M07/08
27.06. 18:50 RK Sevnica M 11/12 Pogon Zabrze 1945 1 M 11/12 17-17 2 Grupa B M11/12
27.06. 18:50 Bratislava M 07/08 Garliava M 07/08 19-9 1 Grupa A M07/08
27.06. 18:50 RD Izola M 07/08 RK Hrvatski Dragovoljac M 07/08 18-25 3 Grupa B M07/08
27.06. 19:30 Pogon Zabrze 1945 2 M 11/12 Bruck An Der Mur M 11/12 14-27 2 Grupa A M11/12
27.06. 19:30 RK Kamičak M 11/12 RK Lukavac M 11/12 16-14 4 Grupa A M11/12
27.06. 19:40 UKS Spartakus Buk M 09/10 Bruck An Der Mur M 09/10 17-27 5 Grupa A M09/10
27.06. 19:40 RK Hrvatski Dragovoljac M 11/12 RK Međugorje M 11/12 16-12 1 Grupa B M11/12
27.06. 19:40 RD Izola M 11/12 Orzel Opole M 11/12 21-10 3 Grupa A M11/12
27.06. 20:10 ŽRK Makarska W 07/08 Hypo NO W 07/08 10-21 4 Grupa A W07/08
27.06. 20:10 Stabaek Handball W 07/08 Frogner Il W 07/08 25-10 2 Grupa B W07/08
27.06. 20:20 RK Orkan W 13/14 ŽRK Knin W 13/14 11-6 5 Grupa A W13/14
27.06. 20:20 Reistad IL 1 W 07/08 ŽRK Izola W 07/08 15-20 1 Grupa A W07/08
27.06. 20:20 Reistad IL 2 W 07/08 RK Olimpija W 07/08 14-14 3 Grupa B W07/08
28.06. 08:00 HRK Međugorje M 09/10 RK Slovan M 09/10 22-20 2 Grupa B M09/10
28.06. 08:00 Varenos Sporto M 09/10 RD Izola M 09/10 13-19 3 Grupa B M09/10
28.06. 08:00 Gwardia Opole M 09/10 RK Hrvatski Dragovoljac M 09/10 26-18 4 Grupa A M09/10
28.06. 08:00 Bruck An Der Mur M 09/10 Garliava M 09/10 25-12 5 Grupa A M09/10
28.06. 08:00 Orzel Opole M 09/10 RK Kingtrade M 09/10 21-16 1 Grupa B M09/10
28.06. 08:50 Zvezda Logtatec W 11/12 RK Hvar W 11/12 17-24 5 Grupa A W11/12
28.06. 08:50 UKS Spartakus Buk M 09/10 RK Dobova M 09/10 15-22 2 Grupa A M09/10
28.06. 08:50 ŽRK Izola W 11/12 Hypo NO 1 W 11/12 13-14 1 Grupa B W11/12
28.06. 08:50 UKS Pantery Dopiewo W 11/12 ŠDRŠ Vrhnika W 11/12 19-6 3 Grupa A W11/12
28.06. 08:50 Varenos Sporto W 11/12 RK Multinorm Cerna W 11/12 19-15 4 Grupa B W11/12
28.06. 09:30 ŽRK Izola W 07/08 ŽRK Makarska W 07/08 22-13 1 Grupa A W07/08
28.06. 09:30 Hypo NO W 07/08 Bajnok W 07/08 22-22 3 Grupa A W07/08
28.06. 09:30 Frogner Il W 07/08 Reistad IL 2 W 07/08 14-15 4 Grupa B W07/08
28.06. 09:30 DHK Banik Most W 07/08 Stabaek Handball W 07/08 16-16 5 Grupa B W07/08
28.06. 09:40 ŠDRŠ Vrhnika W 13/14 ŽRK Knin W 13/14 23-13 2 Grupa A W13/14
28.06. 10:20 RK Hrvatski Dragovoljac M 07/08 Gwardia Opole M 07/08 18-18 3 Grupa B M07/08
28.06. 10:20 RK Slovan M 07/08 RD Izola M 07/08 24-19 4 Grupa B M07/08
28.06. 10:20 Bajnok W 09/10 ŠDRŠ Vrhnika W 09/10 22-15 5 Grupa A W09/10
28.06. 10:20 RK Sevnica M 07/08 Bratislava M 07/08 23-14 1 Grupa A M07/08
28.06. 10:20 RK Kamičak M 07/08 RK Lukavac M 07/08 16-20 2 Grupa A M07/08
28.06. 11:10 Pogon Zabrze W 09/10 Zvezda Logatec W 09/10 12-12 3 Grupa D W09/10
28.06. 11:10 ŽRK Knin W 09/10 Szombately 2 W 09/10 17-14 5 Grupa D W09/10
28.06. 11:10 Pogon Zabrze 1945 2 M 11/12 RD Izola M 11/12 11-26 4 Grupa A M11/12
28.06. 11:10 Hypo NO W 09/10 ŽRK Izola W 09/10 8-13 1 Grupa B W09/10
28.06. 11:10 UKS Pantery Dopiewo W 09/10 ŽRK Makarska W 09/10 38-14 2 Grupa B W09/10
28.06. 11:50 ŽRK Izola W 11/12 ŽRK Knin W 11/12 11-3 4 Grupa B W11/12
28.06. 12:00 Varenos Sporto M 11/12 RK Sevnica M 11/12 9-9 3 Grupa B M11/12
28.06. 12:00 Bruck An Der Mur M 11/12 RK Lukavac M 11/12 11-18 5 Grupa A M11/12
28.06. 12:00 Orzel Opole M 11/12 RK Kamičak M 11/12 8-16 1 Grupa A M11/12
28.06. 12:00 Pogon Zabrze 1945 1 M 11/12 RK Hrvatski Dragovoljac M 11/12 14-21 2 Grupa B M11/12
28.06. 16:00 RK Hrvatski Dragovoljac M 09/10 UKS Spartakus Buk M 09/10 19-21 3 Grupa A M09/10
28.06. 16:00 RK Kingtrade M 09/10 Varenos Sporto M 09/10 16-17 1 Grupa B M09/10
28.06. 16:00 RK Dobova M 09/10 Bruck An Der Mur M 09/10 15-15 2 Grupa A M09/10
28.06. 16:50 RK Olimpija W 11/12 Szombately W 11/12 9-21 1 Grupa C W11/12
28.06. 16:50 Hypo NO 2 W 11/12 ŽRK Makarska W 11/12 12-12 3 Grupa C W11/12
28.06. 16:50 RK Lukavac W 11/12 ŽARK Split W 11/12 8-18 4 Grupa D W11/12
28.06. 16:50 Garliava M 09/10 Gwardia Opole M 09/10 15-33 5 Grupa A M09/10
28.06. 16:50 RK Slovan M 09/10 Orzel Opole M 09/10 18-13 2 Grupa B M09/10
28.06. 17:30 RK Olimpija W 07/08 Frogner Il W 07/08 18-11 1 Grupa B W07/08
28.06. 17:30 Reistad IL 2 W 07/08 DHK Banik Most W 07/08 11-19 4 Grupa B W07/08
28.06. 17:30 ŽRK Vukovar W 11/12 Zvezda Logtatec W 11/12 7-19 3 Grupa A W11/12
28.06. 17:30 RK Hvar W 11/12 UKS Pantery Dopiewo W 11/12 17-20 2 Grupa A W11/12
28.06. 17:40 RD Izola M 09/10 HRK Međugorje M 09/10 16-17 5 Grupa B M09/10
28.06. 18:10 Bratislava M 07/08 RK Kamičak M 07/08 16-17 3 Grupa A M07/08
28.06. 18:20 ŽRK Knin W 11/12 RK Multinorm Cerna W 11/12 6-7 4 Grupa B W11/12
28.06. 18:20 Bruck An Der Mur W 11/12 Bajnok W 11/12 8-20 5 Grupa D W11/12
28.06. 18:20 ŽRK Makarska W 07/08 Reistad IL 1 W 07/08 14-14 2 Grupa A W07/08
28.06. 18:20 Garliava M 07/08 RK Sevnica M 07/08 10-25 1 Grupa A M07/08
28.06. 19:00 RK Kamičak M 11/12 Pogon Zabrze 1945 2 M 11/12 20-10 4 Grupa A M11/12
28.06. 19:00 Garliava W 09/10 RK Orkan W 09/10 17-17 3 Grupa A W09/10
28.06. 19:00 Bajnok W 07/08 ŽRK Izola W 07/08 25-16 5 Grupa A W07/08
28.06. 19:10 RK Olimpija W 09/10 UKS Bukowia W 09/10 22-27 2 Grupa C W09/10
28.06. 19:10 Szombately 1 W 09/10 RK Multinorm Cerna W 09/10 41-11 1 Grupa C W09/10
28.06. 19:40 RK Hrvatski Dragovoljac M 11/12 Varenos Sporto M 11/12 16-8 4 Grupa B M11/12
28.06. 19:50 RD Izola M 11/12 Bruck An Der Mur M 11/12 22-15 3 Grupa A M11/12
28.06. 19:50 ŽRK Knin W 13/14 RK Orkan W 13/14 10-9 5 Grupa A W13/14
28.06. 20:00 RK Međugorje M 11/12 Pogon Zabrze 1945 1 M 11/12 20-17 1 Grupa B M11/12
28.06. 20:00 RK Lukavac M 11/12 Orzel Opole M 11/12 16-11 2 Grupa A M11/12
29.06. 09:00 Bajnok W 11/12 (1.D) RK Olimpija W 11/12 (2.C) 19-9 4 W11/12 (1-8.)
29.06. 09:00 DHK Banik Most W 07/08 (2.B) ŽRK Izola W 07/08 (3.A) 16-11 5 WO7/08 (1-6.)
29.06. 09:00 UKS Pantery Dopiewo W 11/12 (1.A) ŽRK Izola W 11/12 (2.B) 13-7 1 W11/12 (1-8.)
29.06. 09:00 Hypo NO 1 W 11/12 (1.B) RK Hvar W 11/12 (2.A) 27-13 2 W11/12 (1-8.)
29.06. 09:00 Szombately W 11/12 (1.C) ŽARK Split W 11/12 (2.D) 13-7 3 W11/12 (1-8.)
29.06. 09:40 RK Dobova M 09/10 (1.A) Varėnos Sporto Centras M 09/10 (4.B) 27-16 2 MO9/10 (1-8.)
29.06. 09:40 HRK Međugorje M 09/10 (1.B) RK Hrvatski Dragovoljac M 09/10 (4.A) 25-26 3 MO9/10 (1-8.)
29.06. 09:40 Gwardia Opole M 09/10 (2.A) RK Slovan M 09/10 (3.B) 22-16 4 MO9/10 (1-8.)
29.06. 09:40 Hypo NO W 07/08 (2.A) RK Olimpija W 07/08 (3.B) 24-19 1 WO7/08 (1-6.)
29.06. 09:50 RD Izola M 09/10 (2.B) Bruck An Der Mur M 09/10 (3.A) 22-19 5 MO9/10 (1-8.)
29.06. 10:30 RK Lukavac M 07/08 (2.A) RD Izola M 07/08 (3.B) 13-28 1 MO7/08 (1-6.)
29.06. 10:30 RK Hrvatski Dragovoljac M 07/08 (2.B) Bratislava M 07/08 (3.A) 16-21 2 MO7/08 (1-6.)
29.06. 10:30 RD Izola M 11/12 (2.A) RK Međugorje M 11/12 (3.B) 25-17 3 M11/012 (1-8.)
29.06. 10:30 RK Sevnica M 11/12 (2.B) RK Lukavac M 11/12 (3.A) 14-17 4 M11/012 (1-8.)
29.06. 10:40 RK Kamičak M 11/12 (1.A) Varėnos Sporto Centras M 11/12 (4.B) 11-6 5 M11/012 (1-8.)
29.06. 11:10 Pogon Zabrze W 09/10 (1.D) Szombately 1 W 09/10 (2.C) 19-23 4 W09/10 (1-8.)
29.06. 11:10 UKS Bukowia W 09/10 (1.C) Zvezda Logatec W 09/10 (2.D) 18-17 3 W09/10 (1-8.)
29.06. 11:20 ŽRK Izola W 09/10 (1.B) Garliava W 09/10 (2.A) 16-13 2 W09/10 (1-8.)
29.06. 11:20 RK Orkan W 09/10 (3.A) UKS Pantery Dopiewo W 09/10 (3.B) 18-16 5 W09/10 (9-12.)
29.06. 11:20 RK Hrvatski Dragovoljac M 11/12 (1.B) Orzel Opole M 11/12 (4.A) 23-20 1 M11/012 (1-8.)
29.06. 12:00 Garliava M 09/10 (5.A) RK Kingtrade M 09/10 (6.B) 20-12 4 MO9/10 (9-12.)
29.06. 12:00 Bajnok W 09/10 (1.A) Hypo NO W 09/10 (2.B) 24-17 1 W09/10 (1-8.)
29.06. 12:00 Bruck An Der Mur M 11/12 (5.A) Pogon Zabrze 1945 1 M 11/12 (5.B) 17-12 3 M11/012 (9-11.)
29.06. 12:00 K Kamičak M 07/08 (4.A) Gwardia Opole M 07/08 (4.B) 15-20 2 MO7/08 (7-9.)
29.06. 12:10 Orzel Opole M 09/10 (5.B) UKS Spartakus Buk M 09/10 (6.A) 19-14 5 MO9/10 (9-12.)
29.06. 16:20 RK Orkan W 13/14 ŠDRŠ Vrhnika W 13/14 14-18 1 Grupa A W13/14
29.06. 16:30 ŠDRŠ Vrhnika W 11/12 (3.A) Varėnos Sporto Centras W 11/12 (3.B) 13-16 3 W11/12 ( 9-12.)
29.06. 16:30 ŽRK Makarska W 11/12 (3.C) RK Lukavac W 11/12 (3.D) 10-5 4 W11/12 ( 9-12.)
29.06. 16:30 Hypo NO 2 W 11/12 (4.C) Bruck An Der Mur W 11/12 (4.D) 12-13 2 W11/12 (13-16.)
29.06. 16:30 Zvezda Logtatec W 11/12 (4.A) RK Multinorm Cerna W 11/12 (4.B) 17-16 5 W11/12 (13-16.)
29.06. 17:10 RK Multinorm Cerna W 09/10 (4.C) Szombately 2 W 09/10 (4.D) 10-12 4 W09/10 (13-16)
29.06. 17:10 HRK Međugorje M 09/10 RK Slovan M 09/10 23-21 1 MO9/10 (5-8.)
29.06. 17:10 Varėnos Sporto Centras M 09/10 Bruck An Der Mur M 09/10 20-13 5 MO9/10 (5-8.)
29.06. 17:10 RK Olimpija W 09/10 (3.C) ŽRK Knin W 09/10 (3.D) 18-8 2 W09/10 (9-12.)
29.06. 17:10 ŠDRŠ Vrhnika W 09/10 (4.A) ŽRK Makarska W 09/10 (4.B) 10-0 3 W09/10 (13-16)
29.06. 18:00 Reistad IL 2 W 07/08 (4.B) ŽRK Makarska W 07/08 (5.A) 20-14 3 WO7/08 (7-10.)
29.06. 18:00 Hypo NO W 09/10 Zvezda Logatec W 09/10 15-13 1 W09/10 (5-8.)
29.06. 18:00 ŽRK Izola W 11/12 ŽARK Split W 11/12 11-10 4 W11/12 (5-8.)
29.06. 18:00 RK Hvar W 11/12 RK Olimpija W 11/12 18-13 5 W11/12 (5-8.)
29.06. 18:00 Reistad IL 1 W 07/08 (4.A) Frogner Il W 07/08 (5.B) 17-12 2 WO7/08 (7-10.)
29.06. 18:40 Orzel Opole M 11/12 RK Međugorje M 11/12 19-11 4 M11/012 (5-8.)
29.06. 18:40 RK Sevnica M 11/12 Varėnos Sporto Centras M 11/12 13-12 5 M11/012 (5-8.)
29.06. 18:50 RK Lukavac M 11/12 RK Kamičak M 11/12 13-19 1 M11/012 (1-4.)
29.06. 18:50 RK Hrvatski Dragovoljac M 11/12 RD Izola M 11/12 17-18 3 M11/012 (1-4.)
29.06. 18:50 Garliava W 09/10 Pogon Zabrze W 09/10 15-24 2 W09/10 (5-8.)
29.06. 19:20 UKS Pantery Dopiewo W 11/12 Szombately W 11/12 13-16 4 W11/12 (1-4.)
29.06. 19:20 Hypo NO 1 W 11/12 Bajnok W 11/12 15-6 5 W11/12 (1-4.)
29.06. 19:30 RK Hrvatski Dragovoljac M 09/10 Gwardia Opole M 09/10 28-29 3 MO9/10 (1-4.)
29.06. 19:30 Bajnok W 07/08 DHK Banik Most W 07/08 19-15 1 WO7/08 (1-4.)
29.06. 19:40 RK Dobova M 09/10 RD Izola M 09/10 27-23 2 MO9/10 (1-4.)
29.06. 20:00 Bajnok W 09/10 UKS Bukowia W 09/10 20-22 4 W09/10 (1-4.)
29.06. 20:00 ŽRK Izola W 09/10 Szombately 1 W 09/10 10-20 5 W09/10 (1-4.)
29.06. 20:20 Stabaek Handball W 07/08 (1.B) Hypo NO W 07/08 21-20 2 WO7/08 (1-4.)
29.06. 20:20 RK Slovan M 07/08 (1.B) RD Izola M 07/08 28-26 1 MO7/08 (1-4.)
29.06. 20:20 RK Sevnica M 07/08 (1.A) Bratislava M 07/08 30-31 3 MO7/08 (1-4.)
30.06. 08:00 Gwardia Opole M 07/08 (4.B) Garliava M 07/08 (5.A) 26-13 5 MO7/08 (7-9.)
30.06. 08:00 Pogon Zabrze 1945 1 M 11/12 Pogon Zabrze 1945 2 M 11/12 22-11 4 M11/012 (9-11.)
30.06. 08:00 ŽRK Makarska W 09/10 RK Multinorm Cerna W 09/10 0-10 2 W09/10 - 15.mj.
30.06. 08:00 ŽRK Vukovar W 11/12 ŽRK Knin W 11/12 3-14 3 W11/12 - 17.mj.
30.06. 08:00 RK Orkan W 13/14 ŽRK Knin W 13/14 8-9 1 W13/14 1/2 FINALE
30.06. 08:40 RK Kingtrade M 09/10 UKS Spartakus Buk M 09/10 12-25 4 M09/10 - 11.mj
30.06. 08:40 RK Međugorje M 11/12 Varėnos Sporto Centras M 11/12 18-13 1 M11/012 - 7.mj.
30.06. 08:40 ŠDRŠ Vrhnika W 09/10 Szombately 2 W 09/10 26-9 3 W09/10 - 13.mj.
30.06. 08:50 ŠDRŠ Vrhnika W 11/12 RK Lukavac W 11/12 16-6 5 W11/12 - 11.mj.
30.06. 08:50 Bruck An Der Mur W 11/12 Zvezda Logtatec W 11/12 13-12 2 W11/12 - 13.mj.
30.06. 09:20 Varėnos Sporto Centras W 11/12 ŽRK Makarska W 11/12 10-12 1 W11/12 - 9.mj.
30.06. 09:30 Garliava M 09/10 Orzel Opole M 09/10 18-20 4 M09/10 - 9.mj.
30.06. 09:30 RK Slovan M 09/10 Bruck An Der Mur M 09/10 15-23 5 M09/10 - 7. mj
30.06. 09:30 UKS Pantery Dopiewo W 09/10 ŽRK Knin W 09/10 20-12 3 W09/10 - 11.mj.
30.06. 09:30 Reistad IL 1 W 07/08 Reistad IL 2 W 07/08 11-15 2 WO7/08 - 7.mj.
30.06. 10:00 RK Kamičak M 11/12 RD Izola M 11/12 17-20 1 M11/012 FINALE
30.06. 10:20 ŽARK Split W 11/12 RK Olimpija W 11/12 14-10 4 W11/12 - 7.mj.
30.06. 10:20 RK Olimpija W 07/08 ŽRK Izola W 07/08 11-9 5 WO7/08 - 5.mj.
30.06. 10:20 RK Orkan W 09/10 RK Olimpija W 09/10 16-19 3 W09/10 - 9.mj.
30.06. 10:20 Frogner Il W 07/08 ŽRK Makarska W 07/08 15-13 2 WO7/08 - 9.mj.
30.06. 11:00 Zvezda Logatec W 09/10 Garliava W 09/10 13-17 4 W09/10 - 7.mj.
30.06. 11:00 Szombately W 11/12 Hypo NO 1 W 11/12 20-21 1 W11/12 FINALE
30.06. 11:10 HRK Međugorje M 09/10 Varėnos Sporto Centras M 09/10 18-17 5 M09/10 - 5. mj
30.06. 11:10 Orzel Opole M 11/12 RK Sevnica M 11/12 16-13 2 M11/012 - 5.mj.
30.06. 11:10 ŽRK Izola W 11/12 RK Hvar W 11/12 17-18 3 W11/12 - 5.mj.
30.06. 11:50 Garliava M 07/08 (5.A) RK Kamičak M 07/08 (4.A) 15-18 4 MO7/08 (7-9.)
30.06. 11:50 Pogon Zabrze 1945 2 M 11/12 Bruck An Der Mur M 11/12 11-17 2 M11/012 (9-11.)
30.06. 11:50 Hypo NO W 09/10 Pogon Zabrze W 09/10 18-20 3 W09/10 - 5.mj.
30.06. 12:00 Hypo NO 2 W 11/12 RK Multinorm Cerna W 11/12 10-0 5 W11/12 - 15.mj.
30.06. 12:00 ŠDRŠ Vrhnika W 13/14 ŽRK Knin W 13/14 24-12 1 W13/14 FINALE
30.06. 16:00 RK Dobova M 09/10 Gwardia Opole M 09/10 24-17 1 M09/10 FINALE
30.06. 17:00 UKS Bukowia W 09/10 Szombately 1 W 09/10 23-21 1 W09/10 FINALE
30.06. 17:00 UKS Pantery Dopiewo W 11/12 Bajnok W 11/12 9-17 2 W11/12 - 3.mj.
30.06. 17:00 RK Lukavac M 07/08 RK Hrvatski Dragovoljac M 07/08 14-19 5 MO7/08 - 5.mj.
30.06. 17:00 RD Izola M 09/10 RK Hrvatski Dragovoljac M 09/10 27-20 4 M09/10 - 3. mj
30.06. 17:00 RK Lukavac M 11/12 RK Hrvatski Dragovoljac M 11/12 17-21 3 M11/012 - 3.mj.
30.06. 17:50 RD Izola M 07/08 RK Sevnica M 07/08 14-12 3 MO7/08 - 3.mj
30.06. 17:50 DHK Banik Most W 07/08 Hypo NO W 07/08 17-16 4 WO7/08 - 3.mj.
30.06. 17:50 Bajnok W 09/10 ŽRK Izola W 09/10 17-14 2 W09/10 - 3.mj.
30.06. 18:00 RK Slovan M 07/08 Bratislava M 07/08 22-16 1 MO7/08 FINALE
30.06. 19:00 Bajnok W 07/08 Stabaek Handball W 07/08 28-23 1 WO7/08 FINALE

Poredak

# Ekipa O P N I + - +/- Bod Forma
1 RK Sevnica M 07/08 4 4 0 0 100 43 57 8 P P P P
2 Bratislava M 07/08 4 2 0 2 67 65 2 4 I I P P
3 RK Kamičak M 07/08 4 2 0 2 66 70 -4 4 P I I P
4 RK Lukavac M 07/08 4 2 0 2 62 82 -20 4 P I P I
5 Garliava M 07/08 4 0 0 4 49 84 -35 0 I I I I
1 RK Dobova M 09/10 5 4 1 0 111 80 31 9 N P P P P
2 Gwardia Opole M 09/10 5 4 0 1 113 81 32 8 P P I P P
3 Bruck An Der Mur M 09/10 5 3 1 1 104 78 26 7 N P P P I
4 UKS Spartakus Buk M 09/10 5 1 0 4 87 107 -20 2 P I I I I
5 RK Hrvatski Dragovoljac M 09/10 5 1 0 4 87 118 -31 2 I I P I I
6 Garliava M 09/10 5 1 0 4 89 127 -38 2 I I I I P
1 RK Kamičak M 11/12 5 5 0 0 89 54 35 10 P P P P P
2 RD Izola M 11/12 5 4 0 1 108 64 44 8 P P P P I
3 RK Lukavac M 11/12 5 3 0 2 78 73 5 6 P P I I P
4 Orzel Opole M 11/12 5 2 0 3 57 75 -18 4 I I I P P
5 Bruck An Der Mur M 11/12 5 1 0 4 73 89 -16 2 I I P I I
6 Pogon Zabrze 1945 2 M 11/12 5 0 0 5 55 105 -50 0 I I I I I
1 Bajnok W 07/08 4 3 1 0 104 64 40 7 P N P P
2 Hypo NO W 07/08 4 3 1 0 81 58 23 7 N P P P
3 ŽRK Izola W 07/08 4 2 0 2 71 72 -1 4 I P P I
4 Reistad IL 1 W 07/08 4 0 1 3 53 83 -30 1 N I I I
5 ŽRK Makarska W 07/08 4 0 1 3 52 84 -32 1 N I I I
1 Bajnok W 09/10 3 3 0 0 81 63 18 6 P P P
2 Garliava W 09/10 3 1 1 1 64 66 -2 3 N I P
3 RK Orkan W 09/10 3 0 2 1 60 64 -4 2 N N I
4 ŠDRŠ Vrhnika W 09/10 3 0 1 2 52 64 -12 1 I N I
1 UKS Pantery Dopiewo W 11/12 4 4 0 0 99 39 60 8 P P P P
2 RK Hvar W 11/12 4 3 0 1 85 57 28 6 I P P P
3 ŠDRŠ Vrhnika W 11/12 4 2 0 2 66 56 10 4 I P P I
4 Zvezda Logtatec W 11/12 4 1 0 3 63 78 -15 2 P I I I
5 ŽRK Vukovar W 11/12 4 0 0 4 15 98 -83 0 I I I I
1 ŠDRŠ Vrhnika W 13/14 4 4 0 0 81 39 42 8 P P P P
2 RK Orkan W 13/14 4 1 0 3 37 57 -20 2 I I P I
3 ŽRK Knin W 13/14 4 1 0 3 38 60 -22 2 P I I I
1 RK Slovan M 07/08 3 3 0 0 64 48 16 6 P P P
2 RK Hrvatski Dragovoljac M 07/08 3 1 1 1 58 58 0 3 N P I
3 RD Izola M 07/08 3 1 0 2 61 68 -7 2 I I P
4 Gwardia Opole M 07/08 3 0 1 2 51 60 -9 1 N I I
1 HRK Međugorje M 09/10 5 5 0 0 99 83 16 10 P P P P P
2 RD Izola M 09/10 5 4 0 1 96 80 16 8 I P P P P
3 RK Slovan M 09/10 5 3 0 2 99 84 15 6 P I P I P
4 Varenos Sporto M 09/10 5 2 0 3 84 87 -3 4 P I I P I
5 Orzel Opole M 09/10 5 1 0 4 80 97 -17 2 I P I I I
6 RK Kingtrade M 09/10 5 0 0 5 80 107 -27 0 I I I I I
1 RK Hrvatski Dragovoljac M 11/12 4 4 0 0 75 49 26 8 P P P P
2 RK Međugorje M 11/12 4 2 0 2 65 67 -2 4 P I I P
3 RK Sevnica M 11/12 4 1 2 1 62 62 0 4 N N P I
4 Varenos Sporto M 11/12 4 1 1 2 45 55 -10 3 I N P I
5 Pogon Zabrze 1945 1 M 11/12 4 0 1 3 59 73 -14 1 I I N I
1 Stabaek Handball W 07/08 4 3 1 0 78 46 32 7 N P P P
2 DHK Banik Most W 07/08 4 3 1 0 75 58 17 7 P N P P
3 RK Olimpija W 07/08 4 1 1 2 57 60 -3 3 P N I I
4 Reistad IL 2 W 07/08 4 1 1 2 52 68 -16 3 I P N I
5 Frogner Il W 07/08 4 0 0 4 49 79 -30 0 I I I I
1 ŽRK Izola W 09/10 3 3 0 0 54 33 21 6 P P P
2 Hypo NO W 09/10 3 2 0 1 54 41 13 4 I P P
3 UKS Pantery Dopiewo W 09/10 3 1 0 2 70 56 14 2 P I I
4 ŽRK Makarska W 09/10 3 0 0 3 35 83 -48 0 I I I
1 Hypo NO 1 W 11/12 4 4 0 0 88 27 61 8 P P P P
2 ŽRK Izola W 11/12 4 3 0 1 57 28 29 6 P I P P
3 Varenos Sporto W 11/12 4 2 0 2 43 61 -18 4 P P I I
4 RK Multinorm Cerna W 11/12 4 1 0 3 35 71 -36 2 P I I I
5 ŽRK Knin W 11/12 4 0 0 4 16 52 -36 0 I I I I
1 UKS Bukowia W 09/10 3 3 0 0 84 58 26 6 P P P
2 Szombately 1 W 09/10 3 2 0 1 86 50 36 4 P P I
3 RK Olimpija W 09/10 3 1 0 2 61 62 -1 2 I I P
4 RK Multinorm Cerna W 09/10 3 0 0 3 37 98 -61 0 I I I
1 Szombately W 11/12 3 3 0 0 62 16 46 6 P P P
2 RK Olimpija W 11/12 3 1 1 1 35 44 -9 3 I N P
3 ŽRK Makarska W 11/12 3 0 2 1 24 43 -19 2 N N I
4 Hypo NO 2 W 11/12 3 0 1 2 30 48 -18 1 N I I
1 Pogon Zabrze W 09/10 3 2 1 0 71 29 42 5 N P P
2 Zvezda Logatec W 09/10 3 2 1 0 61 42 19 5 N P P
3 ŽRK Knin W 09/10 3 1 0 2 46 62 -16 2 P I I
4 Szombately 2 W 09/10 3 0 0 3 32 77 -45 0 I I I
1 Bajnok W 11/12 3 3 0 0 56 13 43 6 P P P
2 ŽARK Split W 11/12 3 2 0 1 32 27 5 4 P P I
3 RK Lukavac W 11/12 3 1 0 2 22 47 -25 2 I I P
4 Bruck An Der Mur W 11/12 3 0 0 3 20 43 -23 0 I I I

26. Međunarodni rukometni turnir Makarska 2024. / 26th International Handball Tournament Makarska 2024

"Idemo u Makarsku, igrajmo rukomet" / "Let's go to Makarska, let's play handball"Placement in the tournament:M07/08M09/10

M11/12W07/08W09/10W11/12W13/14
1.RK Slovan 
RK Dobova
RD IzolaBajnok
UKS Bukowia 
Hypo NO 1
ŠDRŠ Vrhnika 
2.Bratislava 
Gwardia Opole
RK KamičakStabaek Handball 
Szombately 1
Szombately
ŽRK Knin
3.RD Izola 
RD Izola 
RK Hrvatski DragovoljacDHK Banik Most 
Bajnok 
Bajnok 
RK Orkan


M 07/08:M 09/10:


Sponzori

Sljedeće najave