Registracija

TENISKI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

O nama

Poticanje i promicanje tenisa u Zagrebačkoj županiji, a osobito tenisa kod djece i mladeži, sudjelovanje u utvrđivanju i ostvarivanju politike razvoja tenisa i dr. prema čl. 21. Statuta.TENIS

NINOSLAV SAMAC - TAJNIK

Lokacija

J. JELAČIĆA 30
Samobor
Samobor
Zagrebačka

Croatia

Sljedeće najave