Registracija

KLUB ZA AEROBIC, PLES I SPORTSKU REKREACIJU AEROMIX POREČ

O nama

poticanje i promicanje aerobica, plesa i rekreacije; organizirano okupljanje svih kategorija; briga o unapređenju stručnog rada i uvjeta rada; suradnja s drugim aerobic klubovima radi zajedničkog osposobljavanja i usavršavanja aerobic trenera; provođenje programa športske rekreacije; sudjelovanje u aerobic i plesnim natjecanjima; usavršavanje vlastitog stručno-pedagoškog kadra te ostale djelatnosti utvrđene člankom 7. Statuta. OSTALI ŠPORTOVI NA TLU

NEDA MODRIĆ - PREDSJEDNIK

Lokacija

LADONJA 40
Poreč
Poreč
Istarska

Croatia

Sljedeće najave