Registracija

HRVATSKI RUKOMETNI SAVEZ

O nama

Utvrđuje materijalne i kadrovske uvjete te druge uvjete koje športski klub, odnosno športska udruga mora ispunjavati za obavljanje športske djelatnosti; izrađuje i provodi godišnji program javnih potreba u športu, a izvješće podnosi Hrvatskom olimpijskom odboru; izrađuje plan i provodi godišnji program o provedbi nacionalnog programa športa, a izvješće podnosi Ministarstvu prosvjete i športa; usklađuje djelatnosti udruženih organizacija; nadgleda ukupnu djelatnost u rukometu; potiče i promiče rukomet, te obavljanje ostalih djelatnosti utvrđenih odredbom članka 12. Statuta Saveza. RUKOMET

TOMISLAV GRAHOVAC - PREDSJEDNIK

Lokacija

METALČEVA 5/3
Zagreb
Zagreb
Grad Zagreb

Croatia

Vijesti

  • Pripreme u Međimurju

    Od 15. do 19. lipnja 2016. godine reprezentacija se pripremala u Termama Sveti Martin. Najava priprema na sportilus.com Članak sa priprema!...

    22.06.2016 17:13 Čitaj više >
Sljedeće najave