Registracija

BASEBALL KLUB BAZA ŠIBENIK

O nama

poduka i trening članova; sudjelovanje u baseball natjecanjima; skrb o nabavci potrebite športske opreme te održavanje objekata kojih je Klub vlasnik ili korisnik; provođenje športske rekreacije članova; skrb o unapređenju stručnog rada i uvjeta rada; te ostale djelatnosti utvrđene odredbom članka 9. Statuta Kluba.BASEBALL

KREŠIMIR KRNIĆ - PREDSJEDNIK UDRUGE
MARIN KALAUZ - TAJNIK

Lokacija

8. DALMATINSKE UDARNE BRIGADE 51
Šibenik
Šibenik
Šibensko-kninska

Croatia

Sljedeće najave