Registracija

AUTO MOTO KARTING UDRUGA K & S

O nama

Savjetovanje vozačima,te instrukcije za sigurnu auto,moto i karting vožnju; rad s mladima i razvijanje njihovog interesa za sport a ponajviše za auto, moto i karting tehnologiju; okupljanje građana koji se bave koriste ili su na neki drugi način povezani brzinom, natjecanjem;potocanje djelotvornog razvoja u unapređenja primjene auto moto i karting tehnologije; u okviru svoje djelatnosti organiziranje seminara, predavanja, radionica o primjenjivosti brzine auto moto sporta i sigurne vožnje;zaštita i zastupanje prava i interesa udruge te prava i interesa članova udruge u okviru jedinica lokalne uprave i samouprave; Sve ove djlatnosti obavljati če se u skladu sa posebnim propisima. AUTOKARTING

SINIŠA KOLAR - PREDSJEDNIK UDRUGE
SANDRA KOLAR - DOPREDSJEDNIK UDRUGE

Lokacija

VINKA REHAKA 10
Pakrac
Pakrac
Požeško-slavonska

Croatia

Sljedeće najave