Registracija

AUTO KLUB DELTA ZAGREB

O nama

Planiranje rada i razvitka auto i karting športa; organiziranje i vođenje redovitih sustavnih treninga članova radi priprme za natjecanja; sudjelovanje na športskim natjecanjima i športskim priredbama; organiziranje i vođenje, te sudjelovanje u organizaciji i vođenju športskih natjecanja i športskih priredbi; poduka i trening djece i mladeži; pripremanje svojih članova za sudjelovanje u sastavu gradske, županijske, odnosno državne reprezentacije; upravljanje športskim objektima kojih je Klub vlasnik ili korisnik; poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unapređenje stručnog rada; stručno osposoblajvanje članova za bavljenje auto i karting športom; te ostale djelatnosti navedene u članku 8. Statuta. AUTOKARTING

BORISLAV ČEGELJ - LIKVIDATOR

Lokacija

RAKOVČEVA 10
Zagreb
Zagreb
Grad Zagreb

Croatia

Sljedeće najave