Registracija

AUTO KARTING KLUB ADRIA

O nama

unapređuje i razvija autokarting sport okupljanjem članstva te štiti njihove interese, organizira treninge radi pripreme za natjecanja, organizira i sudjeluje u autokarting sportskim natjecanjima i susretima, školuje sportski kadar, vozače i suce te ostalo utvrđeno člankom 8. Statuta udruge.AUTOKARTING

PAULO PETRETIĆ - PREDSJEDNIK
ĐANI VARLJEN - SPORTSKI DIREKTOR

Lokacija

LOŠINJSKA 16
Rijeka
Rijeka
Primorsko-goranska

Croatia

Sljedeće najave