Registracija

AUTO I KARTING SAVEZ GRADA ŠIBENIKA

O nama

usklađivanje aktivnosti svojih članica, poticanje i promicanje auto i karting sporta na području županije u skladu s nacionalnim programom sporta; predlađanje programa auto i karting aktivnosti kao javnih potreba; organiziranje i provođenje sustava natjecanja; uređivanje pitanja koja se odnose na registraciju sportaša, skrb o kategoriziranim sportašima; uređivanje pitanja statusa sportaša i drugih sportskih djelatnika, te ostale aktivnosti navedene u članku 8. Statuta Saveza. AUTOKARTING

NEVEN ŠKUGOR - PREDSJEDNIK SAVEZA

Lokacija

STJEPANA RADIĆA 70
Šibenik
Šibenik
Šibensko-kninska

Croatia

Sljedeće najave