Registracija

AEROBIK UDRUGA PRO-LIFE

O nama

Popularizacija i omasovljenje aerobika i rekreacije,organizira i provodi gradske priredbe i manifestacije vezane uz aerobik i rekreaciju, surađuje s drugim sportskim i drugim srodnim udrugama, obavlja i druge poslove i zadaće u skladu sa Statutom i Zakonom.OSTALI ŠPORTOVI NA TLU

PETRA ŠIPUŠ - PREDSJEDNICA UDRUGE
LIDIJA POKOS - POTPREDSJEDNICA UDRUGE
KLAUDIJA SUDEC - TAJNICA UDRUGE

Lokacija

LJUDEVITA GAJA 60
Ludbreg
Ludbreg
Varaždinska

Croatia

Sljedeće najave