Sportilus Home Header Image

Zajednica sportskih udruga i saveza Sisačko-moslavačke županije

Društveni servis za kreiranje sportskih profila i lokacijsko pretraživanje sportskog sadržaja.

Registracija

Javni poziv

Najava objave Javnog poziva za prikupljanje prijedloga programa za sufinanciranje iz programa od interesa za opće dobro u području sporta Sisačko-moslavačke županije (Program javnih potreba) za 2018. godinu. 

Javni poziv biti će objavljen na stranicama zajednice 29.12. 2017. godine, a rok za dostavu Prijedloga je 31.01. 2018. godine.


,
Sljedeće najave