Sportilus Home Header Image

Športska zajednica Grada Zadra

Društveni servis za kreiranje sportskih profila i lokacijsko pretraživanje sportskog sadržaja.

Registracija

Vijesti

Sve vijesti

Klubovi / savezi

Svi klubovi

Objekti

Svi objekti

Sportovi

Svi sportovi >

Osobe

Sve osobe >

  • Predsjednica Snježana Jurinić

  • Glavni tajnik Josip Miočić

Sljedeće najave