Registracija

TRENIRANJE OSNOVNIH TEHNIKA U BILJARU ZA POČETNIKE

Robert Kermeci , 09.03.2017 17:14

TRENIRANJE OSNOVNIH TEHNIKA U BILJARU ZA POČETNIKE

Ovisno o tome je li igrač ljevak ili dešnjak, tom se rukom drži dio štapa u njegovoj donjoj četvrtini. Položaj hvata se mijenja ovisno od intenziteta i vrste udarca koji se izvodi. Štap ne treba držati prečvrsto, nego onoliko koliko je potrebno da ga se sa dva prsta drži u okomitom položaju a da ne padne iz ruke. Štap se drži palcem i sa dva prednja prsta, a ponekad su palac i kažiprst dostatni za držanje štapa. Pravilno držanje ruke je da palac u kontaktu sa kažiprstom čini krug u kome nema prostora između prstiju, štapa i šake.

Osnovni stav u biljaru nije definiran. Ipak postoje neka pravila kojima se mora osigurati stabilnost, te ujedno ne smije biti zamoran. Pravilnim stavom omogućuje se odgovarajući pristup bijeloj kugli i osigurava se kontinuitet biljarskog udarca. Most je ruka koja pridržava vrh štapa, te postoje tri vrste: otvoreni, zatvoreni i stranični.

Kod izvođenja udarca štapom postoje četiri faze. Prva je razmišljanje, druga je priprema udarca i ciljanje, treća udaranje kugle i četvrta mirovanje. Razmišljanje počinje onog trenutka kad igrač ustaje sa stolice i promatra situaciju. Poželjno je ''nakiksati'' štap i mirno se kretati tokom razmišljanja jer time se smanjuje eventualni pritisak prije udarca. Na taj način dolazi se do dobrih rješenja

koje je igrač kod razmatranja situacije uočio.

Priprema udarca i ciljanje je kratka faza i sastoji se od nekoliko probnih pokreta štapom u smjeru naprijed-nazad gdje se simulira udarac i cilja kugla. Treća faza sam udarac je i najkraća faza, ali i najvažnija Udarac se izvodi iz lakta i ramena kao da je ruka klatno na satu. Time se dobiva mekan i pun udarac.

U četvrtoj fazi mirovanje, igrač nakon udarca ne radi nagle pokrete pa izgleda kao da je vrijeme na trenutak stalo. To je važno jer neki igrači ponekad ne ostaju mirni nakon udarca. Na taj način iz lošeg udarca izvlače se pouke i uči se iz pogrešaka, a isto tako da se nakon odličnog udarca smiri ushit kako bi se nesmetano mogao izvesti sljedeći.

Kod uvježbavanja udarca postoje stavke koje treba vremenom usavršiti. To su  udarci po vertikali-prateći, stop, povratni, te udarci po horizontali-lijevi i desni efe ili felš. Nadalje, to je ciljanje, sječenje kugle male udaljenosti od mantinele i kad je kugla na mantineli. Ovo su samo neke od stavki koje su važne kod samog početka igranja biljara uz poznavanje pravila, a dakako postoje i cijele studije o igranju biljara.

 

Sljedeće najave