Registracija

Rukometni klub Maksimir Pastela Zagreb - Vijesti

5.DAN ERASMUS+ RAZMJENE U SKRADINU

Ujutro nakon doručka program započinjemo radionicom na otvorenom u kojoj se raspravljalo o strategijama, programima i institucijama koje su uključene u sport. Sve grupe su napravile kratke prezentacije o novim europskim strategijama, vezanim za Erasmus plus program koji se veže uz sportski dio, odnosno na prava sportaša sa poteškočama.

 

Nakon pauze, nastavili smo sa novom temom, koja se nastavlja, a veže na prethodnu. Svoje poteškoče kompenziraju, a povečavajući druge sposobnosti koje nadograđuju. Primjer koja je Srpska grupa navela u sportu, a imao je poteškoće i odlično se nosio sa time, je gluhonijemi nogometaš Damir Desnica.

 

U popodnevnom treningu smo sproveli, kroz rukometnu igru, i situacijske vježbe u rukometu, sa naglaskom da se sudionici izmiješaju i igraju zajedno na terenu rukomet. Team leaderi su se maksimalno uključili u sve vrste vježbi, kroz zadatke i igru, približavajući svima sve segmente rukometne igre. Povratna informacija je bila pozitivna, a sudionici su se maksimalno trudili.

 

Evaluacija dana je, kroz grupni rad sa team liderima, raspravila i zaključila koliko je koja grupa ispunila teme i zadaće tokom dana. U zaključku dana i pozitivne komentare, team leaderi su napravili osvrt na dan i pripremu za slijedeći dan.

25.06.2019 11:50, Boris Nemec
Sljedeće najave