Registracija

GRADSKI ŠAHOVSKI KLUB SOLIN-CEMEX

O nama

okuplja djecu, mladež i druge osobe koje se žele baviti šahovskim športom, sudjeluje u športskim natjecanjima u šahovskom športu, sprovodi šahovska natjecanja, utvrđuje i ostvaruje politiku promicanja šaha, sudjeluje u ostvarivanju progrma i politike Hrvatskog šahovskog saveza, upravlja športskim građevinama sukladno Statutu i Zakonu, organizira i sprovodi školu šaha za početnike i nadarene igrače šaha, skrbi o vrhunskim šahistima te stvara uvjete za njihovu pripremu kako na državnim tako i na međunarodnim turnirima, obavlja i druge aktivnosti i djelatnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja sukladno Statutu i Zakonu.ŠAH

RADE PROTIĆ - PREDSJEDNIK

Lokacija

HEKTOROVIĆEVA 50
Solin
Solin
Splitsko-dalmatinska

Croatia

Sljedeće najave